Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 1076/2020/OM

-

Číslo v CRZ*:

1076/2020/OM

Číslo zmluvy:

Názov:

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena

Predmet:

Budúci povinný a budúci oprávnený sa dohodli, že na pozemkoch registra CKN, parcelné čísla 815/1, 815/4, 821/54, 821/55, 726/27 (a LV č. 1582, k. ú. Matejovce, obec Poprad, okres Poprad) zriadia vecné bremeno na umiestnenie inžinierskych sietí SO 5, SO 6, SO 9, SO 10, SO 15, SO 08 - vodovodnej prípojky, kanalizácie splaškovej a dažďovej vody, umiestnenie časti spevnených plôch a komunikácie v rozsahu určenom geometrickým plánom. Špecifiká v čl. II tejto zmluvy.

Zmluvná strana :

budúci oprávnený z vecného bremena: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD, predseda PSK

Zmluvná strana :

budúci povinný z vecného bremena: TATRAMAT, akciová spoločnosť, Hlavná 1416/28, 059 51 Matejovce, IČO: 0015242, Ing. Ján Miško, predseda predstavenstva, Ing. Martin Kozler, člen predstavenstva

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

29.03.2021

Platnosť zmluvy:

29.03.2021 - 31.12.2025

Dátum zverejnenia:

30.03.2021

Účinnosť zmluvy:

31.03.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena 1076/2020/OM (Poprad, Matejovce - vodovodná prípojka, kanalizácia) (PDF, 106 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť