Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 712/2021/OZ

-

Číslo v CRZ*:

712/2021/OZ

Číslo zmluvy:

Názov:

Zmluva č. 13/2021 o nájme nebytových priestorov

Predmet:

Prenajímateľ ako vlastník nehnuteľnosti „Športová hala“ nachádzajúca sa na Tehelnej ulici č. 1, Stará Ľubovňa prenecháva do užívania nájomcovi nebytový priestor – vstupná časť (vestibul).

Zmluvná strana :

nájomca: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

Zmluvná strana :

prenajímateľ: SLOBYTERM, spol. s r.o., Levočská 20, Stará Ľubovňa, IČO: 31719104, Ing. Milanom Malastom, konateľ a riaditeľ spoločnosti

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

09.04.2021

Platnosť zmluvy:

09.04.2021 - 31.12.2021

Dátum zverejnenia:

13.04.2021

Účinnosť zmluvy:

14.04.2021

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva č. 13/2021 o nájme nebytových priestorov („Športová hala, Stará Ľubovňa) (PDF, 249,45 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť