Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 1/2011/ODDSM

-

Číslo v CRZ*:

1/2011/ODDSM

Číslo zmluvy:

Názov:

Kúpna zmluva

Predmet:

Predaj nehnuteľného majetku PSK - LV č. 818, k.ú. Prešov - pozemku: registra C KN parc. č. 541/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m2, stavby: knižnica, s. č. 2948 na parcele C KN č. 541/2 (národná kultúrna pamiatka)

Zmluvná strana :

predávajúci: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 37 870 475, MUDr. Peter Chudík, predseda

Zmluvná strana :

kupujúci: CLJ REÁL, s.r.o., Tatranská 32/A, 080 01 Prešov, IČO: 36 505 978, Mgr. Ľudmila Cajgovičová, konateľka

Hodnota zmluvy:

310 351,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

03.01.2011

Platnosť zmluvy:

03.01.2011 -

Dátum zverejnenia:

02.02.2011

Účinnosť zmluvy:

-

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Kúpna zmluva 1/2011/ODDSM - Prešov (HTML)

Poznámka:

účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť