Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Číslo v CRZ*:

Číslo zmluvy:

19/2010/ARR

Názov:

Mandátna zmluva č. 19/2010/ARR uzavretá podľa ustanovení § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi

Predmet:

Dodatok ku zmluve:

Dodatok 27/2012

Zmluvná strana :

mandant: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja

Zmluvná strana :

mandatár: Marián Varadský, Kutuzovova 982/15, 080 05 Prešov, IČO: 34 650 148, Marián Varadský

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

10.05.2010

Platnosť zmluvy:

-

Dátum zverejnenia:

-

Účinnosť zmluvy:

-

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Mandátna zmluva č. 19/2010/ARR (PDF, 22,52 kB)

Poznámka:

Táto zmluva v zmysle platnej legislatívy nemusí byť zverejnená na webovom sídle mandanta. PSK zverejňuje len vyššie uvedené základné údaje zmluvy.

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť