Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Číslo v CRZ*:

Číslo zmluvy:

Z2211012062701

Názov:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Predmet:

úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi poskytovateľom a prijímateľom pri poskytnutí NFP

Dodatok ku zmluve:


Zmluvná strana :

prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, MUDr. Peter Chudík, predseda samosprávneho kraja

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava 26, IČO: 31751067, prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., podpredseda vlády SR a poverený

Hodnota zmluvy:

Podpísanie zmluvy:

-

Platnosť zmluvy:

10.05.2010 - 31.08.2020

Dátum zverejnenia:

-

Účinnosť zmluvy:

-

Stav dokumentu :

archívna

Prílohy:

Zmluva o poskytnutí NFP - Z2211012062701 (HTML)

Poznámka:

V rámci platnej legiislatívy táto zmluva nemusí byť zverejnená. zverejňujú sa len základne údaje o zmluve.

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť