Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 1/2016/ELENA

-

Číslo v CRZ*:

1/2016/ELENA

Číslo zmluvy:

Názov:

Zmluva o dielo

Predmet:

Zhotovenie diela: „Spracovanie podkladov k výzve OPKZP-PO4-SC431-2015-6“ - vypracovanie žiadosti o NFP a podklady pre výberové konania v rámci výzvy zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov, vyhlásenej dňa 7.12.2015 Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou ako sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia, prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo pre partnerov projektu ELENA v počte 10 žiadostí, podľa pokynov objednávateľa. Ďalšie špecifiká uvedené v čl. I tejto zmluvy.

Zmluvná strana :

objednávateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, MUDr. Peter Chudík, predseda PSK

Zmluvná strana :

zhotoviteľ: Energetický klaster Prešovského kraja, Levočská 12, 080 01 Prešov, IČO: 45 738 769, Ing. Alexander Tokarčík, riaditeľ

Hodnota zmluvy:

18 900,00 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

12.01.2016

Platnosť zmluvy:

12.01.2016 - 12.02.2016

Dátum zverejnenia:

13.01.2016

Účinnosť zmluvy:

14.01.2016

Stav dokumentu :

archívna

Prílohy:

Zmluva o dielo (PDF, 76,25 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť