Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Zverejňovanie zmlúv (zmluvy a dodatky) od 31.3.2022

Zmluvy v CRZ Úradu vlády SR

V zmysle novelizácie infozákona (211/2000 Z. z.) od 31.3.2022 Prešovský samosprávny kraj zverejňuje všetky povinne zverejňované zmluvy a dodatky v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.

Zmluvy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sú zverejnené  od 31.3.2022 v CRZ (crz.gov.sk). 

Zmluvy na webovom sídle poskytovateľa

Aktuálne PSK na svojom webovom sídle zverejňuje špecifický druh zmlúv, v zmysle zákona 596/2003 Z. z..

Tieto zmluvy nadobúdajú platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 9aa ods. 7 zákona 596/2003 Z. z. dňom jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. Zmluvy sa zverejňujú počas celej doby ich trvania.

Zverejňovanie zmlúv a dodatkov do 30.3.2022

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňovali v module e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy. Export dát je dostupný vo formátoch CSV, XML, XLS.

Zmluva: 384/2016/ORR

Číslo v CRZ*:

384/2016/ORR

Číslo zmluvy:

162/2016

Názov:

Zmluva o partnerstve

Predmet:

Dohoda zmluvných strán na uzatvorení tejto zmluvy s cieľom upraviť ich vzájomné práva a povinnosti a ostatné zmluvné podmienky súvisiace s realizáciou Projektu ,,Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier“ a v súlade s podmienkami Vyzvania za účasti Partnera. Ďalšie špecifiká uvedené v čl. 2. tejto zmluvy.

Dodatok ku zmluve:

Dodatok 173/2016

Zmluvná strana :

partner: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, MUDr. Peter Chudík, predseda Prešovského samosprávneho kraja

Zmluvná strana :

prijímateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, IČO: 00151513, Ing. Igor Federič, vedúci Úradu vlády SR

Hodnota zmluvy:

286 925,37 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

05.05.2016

Platnosť zmluvy:

05.05.2016 -

Dátum zverejnenia:

29.06.2016

Účinnosť zmluvy:

06.05.2016

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva o partnerstve č. 162/2016 (PDF, 560,45 kB)

Poznámka:

Účinnosť zmluvy: prvé zverejnenie 05.05.2016 (ÚV SR - http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=2441373&l=sk). Prílohy sú súčasťou zmluvy.

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 27.12.2023 HoreTlačiť