Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 745/2017/OOD

Číslo v CRZ*:

745/2017/OOD

Číslo zmluvy:

IROP-Z-302011I790-11-11

Názov:

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Predmet:

Zmluva o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projetku, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP projektu - "Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce - Kľušov". Ďalšie špecifiká uvedené v čl. II. tejto zmluvy.

Dodatok ku zmluve:

Dodatok 204/2019
Dodatok 20/2021

Zmluvná strana :

prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, MUDr. Peter Chudík - predseda

Zmluvná strana :

poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava, IČO: 00156621, Gabriela Matečná - ministerka

Hodnota zmluvy:

2 110 887,36 € s DPH

Podpísanie zmluvy:

06.11.2017

Platnosť zmluvy:

06.11.2017 -

Dátum zverejnenia:

28.11.2017

Účinnosť zmluvy:

10.11.2017

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Zmluva o poskytnutí NFP č. 745/2017/OOD (PDF, 2,01 MB)

Poznámka:

Účinnosť zmluvy: prvé zverejnenie dňa: 09.11.2017 (MPaRV SR - https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3190536&l=sk)

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť