Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmluvy Úradu PSK

Zmluvy Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Na tejto stránke sú zverejnené zmluvy Úradu PSK od 1. januára 2011. Od roku 2012 sa všetky zmluvy Úradu PSK zverejňujú v novej aplikácii e-zmluvy PSK. Staršie zmluvy nájdete na stránke zmluvy 2011, zmluvy 2012 (archív január 2012).

V e-zmluvách je možné záznamy filtrovať (číslo, zmluvná strana, hodnota, dátum zverejnenia) a vyhľadávať (fulltextové a detailné údaje zmluvy). Dodatky sú viazané (prepojené) na zmluvy.

Zmluva: 03/2019/DVO

-

Číslo v CRZ*:

03/2019/DVO

Číslo zmluvy:

Názov:

Dohoda o ukončení mandátnej zmluvy

Predmet:

Ukončenie MZ so spoločnosťou MARBU VO- poradenstvo s.r.o. na „Komplexné poradenstvo v oblasti VO podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou v stanovenom počte“ pre projekt Svätomariánska púť („Svetlo z východu )

Zmluvná strana :

odovzdávajúci: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK

Zmluvná strana :

preberajúci: MARBU VO – poradenstvo s.r.o., Bratislavská 1617/27, 040 01 Košice, IČO: 48 259 900, JUDr. Marta Budišová

Hodnota zmluvy:

1 950,00 € bez DPH

Podpísanie zmluvy:

07.01.2019

Platnosť zmluvy:

07.01.2019 -

Dátum zverejnenia:

21.01.2019

Účinnosť zmluvy:

22.01.2019

Stav dokumentu :

platná

Prílohy:

Dohoda o ukončení MZ č. 03/2019/DVO (MARBU-VO) (PDF, 81,09 kB)

Poznámka:

-

(* CRZ – Centrálny register zmlúv)

 

Publikované: 25.01.2012 / Aktualizované: 26.08.2020 HoreTlačiť