Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Obvodné volebné komisie

Obvodné volebné komisie na území Prešovského samosprávneho kraja

Informácie o kreovaní

Podľa § 136 ods. 1 volebného zákona do obvodnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia predsedovi samosprávneho kraja v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

Podľa § 136 ods. 4 volebného zákona, ak obvodná volebná komisia nie je utvorená spôsobom ustanoveným v odseku 1 alebo ak sa počet členov zníži pod päť a nie je náhradník, chýbajúcich členov vymenúva predseda samosprávneho kraja.

Podľa bodu 6. Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. CRD – 1434/2022 z 8. júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov lehota na utvorenie obvodných volebných komisií bola určená do 22. septembra 2022 a lehota na ich prvé zasadanie do 5. októbra 2022.

 • Počet členov obvodných volebných komisií delegovaných politickými subjektami:   47
  • z toho počet členov delegovaných v rozpore s § 136 ods. 1 volebného zákona:     2
 • Počet členov obvodných volebných komisií platne delegovaných politickými subjektami: 45
 • Počet členov o obvodných volebných komisii menovaných predsedom PSK v súlade s § 136 ods. 4 volebného zákona:   23
 • Celkový počet členov obvodných volebných komisií (13 obvodných volebných komisií):    68

formát PDF Informácie o kreovaní obvodných volebných komisií (PDF, 124 kB)

Zápisnice zo zasadnutí

formát PDF Zápisnica z 1. zasadnutia obvodných volebných  komisií zo dňa 4.10.2022 (PDF, 215 kB)

Zapisovatelia obvodných volebných komisií pre voľby 2022

Zapisovatelia Obvodových volebných komisií v PSK pre voľby 2022
Volebný obvod Meno E-mail Telefóne číslo
Bardejov JUDr. Galina Ščerbáková Lacová galina.scerbakova@minv.sk 0905 432 122
Humenné JUDr. Ján Sental jan.sental@minv.sk 057/7704215
Kežmarok Ing. Dušan Mašlonka dusan.maslonka@minv.sk 0905 782 088
Levoča Bc. Ján Boržik jan.borzik@minv.sk 0949 755 300
M-laborce Ing. Ivo Andraško ivo.andrasko@minv.sk 0908 379 465
Poprad JUDr. Ladislav Maličký ladislav.malicky@minv.sk 0905 433 502
Prešov Mgr. Branislav Mičieta branislav.micieta@minv.sk 0915 837 401
Sabinov Ing. Mária Šimčíková maria.simcikova@minv.sk 0910 448 038
Snina Ing. Aleš Mitro ales.mitro@minv.sk 0907 963 197
St.Ľubovňa Bc.PhDr. Radoslav Beňo radoslav.beno@minv.sk 0918 825 398
Stropkov Mgr. Ľubica Čarná lubica.carna@minv.sk 0918 824 918
Svidník Ing. Martin Miščík martin.miscik@minv.sk 0905 537 139
Vranov n/T Ing. Pavol Džuka pavol.dzuka2@minv.sk 0905 826 254
       
Volebná komisia PSK JUDr. Mária Lukačíková maria.lukacikova@psk.sk 0917 729 510
Publikované: 30.09.2022 / Aktualizované: 20.10.2022 HoreTlačiť