Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Volebné komisie a obvodové volebné komisie

Volebná komisia a obvodné volebné komisie

Ďalšie informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a pre nezávislých kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov sú uvedené na stránke Ministerstva vnútra SR (MV SR):

Delegovanie do volebných komisií

Volebná komisia samosprávneho kraja

Do volebnej komisie samosprávneho kraja môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva aspoň v jednej tretine volebných obvodov samosprávneho kraja.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia predsedovi samosprávneho kraja v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 30. augusta 2022).

Vzor oznámenia o delegovaní do volebnej komisie samosprávneho kraja (DOCX, 17 kB)

Vzor oznámenia o delegovaní do volebnej komisie samosprávneho kraja (ODT, 7 kB)                                                                                                              

Obvodná volebná komisia

Do obvodnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do obvodnej volebnej komisie] doručí politická strana alebo koalícia predsedovi samosprávneho kraja v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 22. septembra 2022).

Vzor oznámenia o delegovaní do obvodnej volebnej komisie (DOCX, 17 kB)

Vzor oznámenia o delegovaní do obvodnej volebnej komisie (ODT, 7 kB)

Informácie o kreovaní obvodových volebných komisií

Informácie o kreovaní obvodových volebných komisií

Delegovanie člena a náhradníka do volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie samosprávneho kraja a do obvodných volebných komisií:

prioritne zaslanie na predseda@psk.sk  a v kópii na  maria.lukacikova@psk.sk.

Publikované: 08.07.2022 / Aktualizované: 30.09.2022 HoreTlačiť