Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Volebné obvody 2022 v PSK

Volebné obvody, počty poslancov, Volebná komisia a obvodné volebné komisie Prešovského samosprávneho kraja

Uznesenie 972/2022 z 38. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 13. júna 2022 k návrhu na určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich a určenie sídiel volebných komisií pre voľby do orgánov PSK v roku 2022 (PDF, 191 kB)

Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa má v nich voliť, o sídle Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v roku 2022

ZMENA  sídla volebnej komisie v okrese MEDZILABORCE

Z dôvodu  poruchy na technologickom zariadení v budove Strednej odbornej  školy A. Warhola, Duchnovičova  506, Medzilaborce  sa mení sídlo Obvodnej volebnej komisie pre volebný obvod 05 Okres Medzilaborce na:

Spojená škola, Mierová 296/15, Medzilaborce

ZMENA - Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, sídle Volebnej komisie PSK a obvodných volebných komisiách pre voľby do orgánov PSK 2022 (PDF, 452 kB) 

Uznesením č. 972 zo dňa 13. júna 2022 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 134 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  určilo počet poslancov podľa jednotlivých volebných obvodov, sídla volebných komisií a sídlo volebnej komisie samosprávneho kraja nasledovne:

Poslancov spolu: 65

Sídlo Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja:

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

Počet poslancov podľa jednotlivých volebných obvodov, sídla volebných komisií v Prešovskom samosprávnom kraji
Volebný obvod Sídlo obvodnej volebnej komisie (ObVK) Počet poslancov volených vo volebnom obvode

VO č. 1 Okres Bardejov

Okresný úrad Bardejov, Dlhý rad 16, Bardejo

 

6
VO č. 2 Okres Humenné Okresný úrad Humenné, Kukorelliho 1492/1, Humenné 5
VO č. 3 Okres Kežmarok Okresný úrad Kežmarok, Dr. Alexandra 61, Kežmarok 6
VO č. 4 Okres Levoča Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča 3
VO č. 5 Okres Medzilaborce

ZMENA 

Z dôvodu  poruchy na technologickom zariadení v budove Strednej odbornej  školy A. Warhola, Duchnovičova  506, Medzilaborce  sa mení sídlo Obvodnej volebnej komisie pre volebný obvod 05 Okres Medzilaborce na:

Spojená škola, Mierová 296/15, Medzilaborce

1
VO č. 6 Okres Poprad Okresný úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad 8
VO č. 7 Okres Prešov Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov 13
VO č. 8 Okres Sabinov Okresný úrad Sabinov, Nám. Slobody 85, Sabinov 5
VO č. 9 Okres Snina Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina 3
VO č. 10 Okres Stará Ľubovňa Okresný úrad Stará Ľubovňa, Nám. Gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa 4
VO č. 11 Okres Stropkov Okresný úrad Stropkov, Hlavná 71/40, Stropkov 2
VO č. 12 Okres Svidník Okresný úrad Svidník, Sov. Hrdinov 102, Svidník 3
VO č. 13 Okres Vranov nad Topľou Okresný úrad Vranov nad Topľou, Námestie slobody 5, Vranov nad Topľou 6

Zoznam obcí podľa volebných obvodov pre voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v roku 2022

Zoznam obcí podľa volebných obvodov pre voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v roku 2022

Publikované: 06.07.2022 / Aktualizované: 18.10.2022 HoreTlačiť