Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Vzdanie sa kandidatúry

Kandidáti, ktorí sa vzdali kandidatúry

Kandidáti pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ktorí sa vzdali kandidatúry

Zoznam kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ktorí sa vzdali kandidatúry (PDF, 203 kB)

V súlade s § 147 v spojení s § 142 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa vzdali kandidatúry pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja kandidát pod poradovým číslom

  • 3. Ľubomír Goliaš, 45 r., stavebný majster, Torysa, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť a
  •  8. Jozef Mihalčin, Ing., 63 r., podnikateľ, Vranov nad Topľou, SRDCE- SLOVENSKÁ NÁRODNÁ JEDOTA – strana vlastencov

Údaje o kandidátoch, ktorí sa vzdali kandidatúry zostávajú na hlasovacom lístku , ale pri prideľovaní mandátov sa na nich neprihliada.

Archív

Informácie a tlačivá o späťvzatí kandidátnej listiny politickej strany alebo koalície, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

Publikované: 27.10.2022 / Aktualizované: 27.10.2022 HoreTlačiť