Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Z histórie samosprávy

Z histórie Prešovského samosprávneho kraja

Regionálna samospráva

 • 4. júla 2001Zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov Národná rada SR schválila zriadenie ôsmich vyšších územných celkov. Týmto zákonom bol zriadený Prešovský samosprávny kraj so sídlom v Prešove ako právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom, vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.
 • 1. decembra 2001Historicky prvé voľby do vyšších územných celkov. Prvým predsedom PSK sa stal MUDr. Peter Chudík. Do Zastupiteľstva PSK bolo zvolených 60 poslancov z 13 okresov.
 • 20. decembra 2001 – Zložením slávnostného sľubu sa oficiálne svojej funkcie ujal predseda PSK Peter Chudík a potom aj všetkých 60 prvých zvolených členov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja.
 • 22. mája 2003Otvorenie regionálneho zastúpenia PSK v Bruseli.
 • 21. decembra 2004PSK po prvýkrát udelil oficiálne ocenenia kraja – Cena PSK a Cena predsedu PSK.
 • 26. novembra 2005Druhé voľby županaposlancov regionálnej samosprávy. Počet poslancov sa zvýšil zo 60 na 62 (v obvodoch Svidník a Levoča). V druhom kole volieb bol za predsedu zvolený MUDr. Peter Chudík.
 • 14. novembra 2009Tretie voľby predsedu PSKposlancov krajského parlamentu. Obyvatelia zvolili 62 poslancov. V druhom kole voľby predsedu PSK sa víťazom stal MUDr. Peter Chudík.
 • 29. marca 2010 - Otvorenie detašovaného pracoviska PSK v Poprade.
 • 9. novembra 2013 – Štvrté voľby regionálnej samosprávy. Obyvatelia zvolili 62 poslancov krajského parlamentu. V prvom kole voľby predsedu PSK sa víťazom stal MUDr. Peter Chudík.
 • 4. november 2017 - za predsedu PSK bol zvolený Milan Majerský.

10 rokov v jednotlivých oblastiach samosprávy

 

Publikované: 28.09.2012 / Aktualizované: 19.10.2018 HoreTlačiť