Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Zdravotníctvo v kocke

 

 • 2002 – Vedenie registra zdravotníckych zariadení vrátane vydávania povolení na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení a verejných lekární. Schvaľovanie prevádzkového času v lekárňach.
 • 1. januára 2003 – Kraj prevzal do pôsobnosti päť nemocníc – v Humennom, Levoči, Starej Ľubovni, vo Svidníku a Vranove nad Topľou a tri polikliniky - v Sabinove, Giraltovciach a v Novom Smokovci.
 • 1. januára 2005 – Dozor nad dodržiavaním povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti . Zriadenie eti ckej komisie na posudzovanie projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti .
 • 2005 – Rekonštrukcia chirurgického pavilónu NsP vo Vranove nad Topľou v objeme 22 mil. Sk.
 • 12. júla 2005 – Vznik neziskovej organizácie v Starej Ľubovni.
 • 1. septembra 2005 – Schvaľovanie ordinačných hodín v zdravotníckych zariadeniach. Schvaľovanie výšky úhrady za prednostné ošetrenie.
 • 4. októbra 2005 – Vznik neziskovej organizácie vo Vranove nad Topľou.
 • 27. júna 2006 – Ukončenie transformácie nemocníc vo Svidníku a v Humennom. Poslanci odsúhlasili vznik a. s. Spoločné zdravotníctvo, ktorá obe nemocnice začala spravovať.
 • 2006/2007 – Úhrada záväzkov za zdravotnícke zariadenia v objeme 64 mil. Sk.
 • 14. septembra 2007 – Ľubovnianska nemocnica ako prvá v PSK a siedma na Slovensku zaviedla systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000.
 • 30. decembra 2007 – Určovanie rozpisu lekárskej služby prvej pomoci.
 • 1.  januára 2008 – Určovanie zdravotného obvodu poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odboroch všeobecné lekárstvo pre dospelých, pediatria, stomatológia, gynekológia a pôrodníctvo.
Publikované: 28.09.2012 / Aktualizované: 24.01.2013 HoreTlačiť