Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Odbor dopravy

Dokumenty a tlačivá odboru

Strategické dokumenty

Odborná štúdia - Prepravno-tarifný systém Integrovaného dopravného systému (IDS)

 • Odborná štúdia - Prepravno-tarifný systém IDS - PDF (8,08 MB)
 • Prílohy - Všetky prílohy spolu - ZIP (7,08 MB) - dokumenty sú v PDF formátoch
  •  Príloha 3.1.1 Prepravný poriadok Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s. vnútroštátna osobná doprava
  • Príloha 3.1.2 Smernica o prepravnom poriadku prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy (PAD) SAD Prešov a.s.
  • Príloha 3.1.3 Smernica o prepravnom poriadku MHD SAD Prešov a.s.
  • Príloha 3.1.4 Prepravný a reklamačný poriadok pre pravidelnú autobusovú dopravu a mestskú dopravu SAD Poprad a.s.
  • Príloha 3.1.5 Prepravný poriadok prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy (PAD) BUS KARPATY spol. s.r.o.
  • Príloha 3.1.6 Prepravný poriadok mestskej hromadnej dopravy v Prešove, Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
  • Príloha 3.1.7 Prepravný poriadok pre pravidelnú diaľkovú vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú dopravu Eurobu
  • Príloha 3.1.8 Prepravný poriadok prímestskej autobusovej dopravy v pôsobnosti KSK, ARRIVA Michalovce, a.s.
  • Príloha 3.1.9 Prepravný poriadok DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu
  • Príloha 3.1.10 Prepravné podmienky IDS JMK
  • Príloha 3.1.12 Prepravný poriadok IDS BK
  • Príloha 3.2.1 Tarifa MHD Prešov
  • Príloha 3.2.3 A JMK parametre
  • Príloha 3.2.3 B ODIS parametre
  • Príloha 3.2.3 C Príklady na turistické lístky
  • Príloha 4.2.1 Analýza vozidlového parku železničnej osobnej dopravy
Publikované: 22.10.2013 / Aktualizované: 03.08.2020 HoreTlačiť