Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

ZMENA cestovných poriadkov - Oznam pre cestujúcu verejnosť

 Informácia o schválení cestovných poriadkov platných na obdobie od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022

V mesiaci september odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja ako vecne a miestne príslušný dopravný správny orgán informoval širokú verejnosť, prostredníctvom miest a obcí, o možnosti podania návrhov na zmeny v cestovných poriadkoch verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na linkách v Prešovskom kraji a to v termíne do 30. 10. 2021 prostredníctvom vyplnenia formulára“ Žiadosť o zmenu cestovného poriadku“, ktorý bol a je zverejnený na webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja – Odboru dopravy.

V zmysle stanoveného termínu sa pre obdobie 2021/2022, t. j. s platnosťou od 12. 12. 2021 do 10. 12. 2022 schvaľujú nové podoby cestovných poriadkov jednotlivých liniek dopravcov v pravidelnej autobusovej doprave, ktorí majú s Prešovským samosprávnym krajom uzatvorené zmluvy o službách vo verejnom záujme. 

 

Odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja v úzkej súčinnosti so zmluvnými dopravcami a spoločnosťou IDS Východ, s. r. o. ukončil k 29. 11. 2021 proces tvorby cestovných poriadkov,  t. j. spracoval a prehodnotil podané žiadosti a to podľa technických, technologických a ekonomických možností. Výsledkom sú podoby cestovných poriadkov, ktoré odbor dopravy následne v zmysle svojej kompetencie s vyššie uvedenou platnosťou aj schválil.

 

Touto cestou sa chceme poďakovať zúčastneným stranám za vzájomnú spoluprácu. Zároveň chceme vysloviť aj poľutovanie nad tým, že nebolo možné na všetky podané žiadosti reagovať kladne, t. j. k spokojnosti podávaných strán – obcí, miest a cestujúcej verejnosti.

 

Požadované zmeny, zmeny zo strany dopravcov, ale aj nevyhovené požiadavky nájdete v cestovných poriadkov, ktoré sú zverejnené na webových sídlach zmluvných dopravcov:

BUS Karpaty - http://www.buskarpaty.sk/index2.html

SAD Prešov - https://www.sad-po.sk/index.php?show=9&node=14

SAD Humenné - https://www.sadhe.sk/pravidelna-doprava

SAD Poprad – http://sadpp.sk/doprava/pad/zmeny/

 

Pre informácie k zmene, prípadným otázkam k cestovným poriadkom je tu naša infolinka : https://idsvychod.sk/infolinka/

Infolinka s telefónnym číslom 055/333 33 31 je aktuálne cestujúcim k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h. Od 1. decembra 2021 bude k dispozícii hlasová záznamová služba, linku teda bude možné využívať 24 hodín denne a sedem dní v týždni.

 

OZNAM

Od platnosti nového Grafikonu vlakovej dopravy dňa 12.12.2021, spoločnosť ZSSK Slovensko ruší vlak Os 9200, ktorý premával z Bardejova do Kapušian pri Prešove.

Namiesto neho bude zavedený autobusový spoj č. 267 na linke 701412, ktorý bude premávať počas pracovných dní s odchodom z Bardejova, AS o 3:45 a príchodom na Prešov, AS o 4:51.

 

 

 

 

 

Publikované: 11.12.2020 / Aktualizované: 15.08.2023 HoreTlačiť