Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oznam pre cestujúcu verejnosť

Zmeny vo verejnej doprave

Úrad Prešovského samosprávneho kraja po dohode s Úradom Košického samosprávneho kraja v súvislosti so zhoršujúcou sa situáciou spôsobenou šírením nákazy COVID-19 a prijatými opatreniami Vlády SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu u športu SR pristupuje s platnosťou od 11. 1. 2021 k zmene režimu výkonov vo verejnej pravidelnej autobusovej doprave objednávaných prostredníctvom zmlúv o službách vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave na rok 2021.   

V praxi to bude znamenať, že zmluvný dopravcovia oboch krajov budú od  11. 1. 2021 do odvolania (predpoklad minimálne do 24. 1. 2021) prevádzkovať pravidelnú autobusovú dopravu ako počas školských prázdnin (t. j. prázdninový režim).

 

Vysvetlivka „značky 11 pod cestovnými poriadkami umiestnenými na autobusových zastávkach sa dopĺňa o obdobie od 11. 01. 2021 do 24. 01. 2021, t. j. autobusové spoje s touto vysvetlivkou budú premávať v tomto období.

 

Vysvetlivka „značka 10 pod cestovnými poriadkami umiestnenými na autobusových zastávkach sa dopĺňa o obdobie od 11. 01. 2021 do 24. 01. 2021, t. j. autobusové spoje s touto vysvetlivkou nebudú premávať v tomto období.

 

Informácie o autobusových spojoch bude možné získať len na autobusových staniciach, na webových stránkach zmluvných dopravcov Prešovského kraja  www.sadpo.sk, www.sadpp.sk,  www.sadhe.sk,  www.buskarpaty.sk a na webovej stránke www.cp.sk.

Vzor doplnenia v platnom cestovnom poriadku autobusovej linky

 

 

 

Publikované: 11.12.2020 / Aktualizované: 11.01.2021 HoreTlačiť