Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dokumenty odboru

Dokumenty na úseku financií

Rozpočet PSK a Záverečný účet PSK

Výročné správy PSK

Odkaz na prehľad všetkých výročných správ PSK 

Ročné závierky PSK

  • Ročné závierky PSK - zverejnené ročné účtovné závierky Úradu PSK, organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a subjektov, v ktorých má PSK podielové vlastníctvo alebo je spoluzakladateľom.

Dokumenty pre organizácie v pôsobnosti PSK

Archívne dokumenty a materiály

 

Publikované: 02.05.2011 / Aktualizované: 06.04.2022 HoreTlačiť