Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Implementácia SPIN

Implementácia ekonomického informačného systému SPIN v OvZP

 

V súlade s obsahom projektu budovania komplexného informačného systému Prešovského samosprávneho kraja (KIS PSK) bol pre automatizované spracúvanie jednotlivých ekonomických agend na Úrade PSK zakúpený a implementovaný ekonomický informačný systém SPIN od spoločnosti Datalock.

Cieľom samosprávneho kraja je zavedenie rovnakého systému pre automatizované spracúvanie ekonomickej evidencie vo všetkých rozpočtových a príspevkových organizáciách v zriaďovacej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja a to do konca roku 2007.

Pre zabezpečenie uvedeného bol vydaný príkazný list predsedu PSK č.2/2007

Vstupná analýza

Vstupná analýza bude realizovaná počas pilotnej implementácie v organizáciach v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP) Prešovského samosprávneho kraja (pilotná skupina PSK).

Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie budú analyzované samostatne.

V rámci prípravných prác je vypracovaný dotazník spoločnosti Datalock, ktorého cieľom je zistiť doplňujúce informácie a špecifiká všetkých OvZP, v ktorých sa bude systém SPIN implementovať. V sprievodnom liste je vysvetlený účel vyplnenia dotazníka z uvedeným termínom zaslania a spôsobom zaslania na vyhodnotenie.

Moduly systému iSPIN

Školenia SPIN

Momentálne neprebiehajú žiadne školenia.

Dokumenty na stiahnutie

 VZN - PDF (9,25kB)

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor financií
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 202

E-mail: financie@psk.sk

    

Pokyny a materiály pre OvZP

Publikované: 29.12.2008 / Aktualizované: 07.11.2016 HoreTlačiť