Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Predaj a prenájom majetku Prešovského samosprávneho kraja

Majetok samosprávneho kraja tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a iných majetkových práv a záväzkov. Hospodárenie s majetkom vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja upravujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

Predaj (odpredaj) majetku

Nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja je možné odpredať len v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

Odpredaj majetku Prešovského samosprávneho kraja

Prenájom

Nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja je možné prenajať len v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení.

Prenájom majetku Prešovského samosprávneho kraja

Zápisnice z úspešných obchodných verejných súťaží (vrátane výsledkov)

Aktuálne 

Momentálne neevidujeme úspešné obchodné verejné súťaže.

Archív

Publikované: 12.08.2022 / Aktualizované: 13.09.2022 HoreTlačiť