Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kontakt

Odbor školstva PSK

e-mail:  skolstvo@vucpo.sk

FAX:      051/ 70 81 700 

Adresa: 

Odbor školstva
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

Zamestnanci odboru

PaedDr. Ján Furman

Odbor školstva
vedúci odboru
jan.furman@vucpo.sk
tel: 051/7081 701
miestnosť: 414 IV. poschodie

Alena Novysedláková

Odbor školstva
sekretariát
alena.novysedlakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 702
miestnosť: 413 IV. poschodie

Mgr. Juraj Kredátus, PhD.

Odbor školstva, oddelenie metodických činností a športu
vedúci oddelenia
juraj.kredatus@vucpo.sk
tel: 051/7081 705
miestnosť: 408 IV. poschodie

Mgr. Martina Fečová

Odbor školstva, oddelenie metodických činností a športu
martina.fecova@vucpo.sk
tel: 051/7081 712
miestnosť: 411 IV. poschodie

Ing. Lenka Holubová

Odbor školstva, oddelenie metodických činností a športu
lenka.holubova@vucpo.sk
tel: 051/7081 721
miestnosť: 416 IV. poschodie

Mgr. Vladimíra Palfiová

Odbor školstva, oddelenie metodických činností a športu
vladimira.palfiova@vucpo.sk
tel: 051/7081 718
miestnosť: 410 IV. poschodie

PaedDr. Slavka Olejníková

Odbor školstva, oddelenie metodických činností a športu
slavka.olejnikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 722
miestnosť: 413 IV. poschodie

PhDr. Iveta Tarabčáková

Odbor školstva, oddelenie metodických činností a športu
iveta.tarabcakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 711
miestnosť: 409 IV. poschodie

PhDr. Milan Zagrapan

Odbor školstva, oddelenie metodických činností a športu
milan.zagrapan@vucpo.sk
tel: 051/7081 726
miestnosť: 412 IV.poschodie

Mgr. Miroslav Vaško

Odbor školstva, oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie
vedúci oddelenia
miroslav.vasko@vucpo.sk
tel: 051/7081 715
miestnosť: 407 IV. poschodie

Mgr. Jozef Berta

Odbor školstva, oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie
jozef.berta@vucpo.sk
tel: 051/7081 714
miestnosť: 412 IV. poschodie

Mgr. Katarína Jurčišinová

Odbor školstva, oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie
katarina.jurcisinova@vucpo.sk
tel: 051/7081 717
miestnosť: 410 IV. poschodie

Mgr. Anna Stojáková

Odbor školstva, oddelenie pre duálne vzdelávanie a praktické vyučovanie
anna.stojakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 713
miestnosť: 411 IV. poschodie

Ing. Ivana Kirkov

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
vedúca oddelenia
ivana.kirkov@vucpo.sk
tel: 051/7081 509
miestnosť: 328 III. poschodie

Ing. Diana Ďuďáková

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
diana.dudakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 308
miestnosť: 050 prízemie

Mgr. Michal Fischer

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
michal.fischer@vucpo.sk
tel: 051/7081 716
miestnosť: 413 IV. poschodie

Ing. Mária Frančáková

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
maria.francakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 514
miestnosť: 404 III. poschodie

Mgr. Anna Husovská

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
anna.husovska@vucpo.sk
tel: 051/7081 553
miestnosť: 404 IV. poschodie

Ing. Eva Kaduková

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
eva.kadukova@vucpo.sk
tel: 051/7081 507
miestnosť: 327 III. poschodie

Bc. Jana Kolesárová

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
jana.kolesarova@vucpo.sk
tel: 051/7081 551
miestnosť: 304 III. poschodie

Ing. Ladislav Lorinc

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
ladislav.lorinc@vucpo.sk
tel: 051/7081 544
miestnosť: 328 III. poschodie

Ing. Mária Lukáčová

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
maria.lukacova@vucpo.sk
tel: 051/7081 723
miestnosť: 413 IV. poschodie

Ing. Zuzana Micheľová

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
zuzana.michelova@vucpo.sk
tel: 051/7081 531
miestnosť: 302 III. poschodie

Ing. Andrea Ondová

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
andrea.ondova@vucpo.sk
tel: 051/7081 514
miestnosť: 404 IV. poschodie

PaedDr. Eva Sobinkovičová

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
eva.sobinkovicova@vucpo.sk
tel: 051/7081 514
miestnosť: 404 IV. poschodie

Mgr. Sláva Srokovská

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
slava.srokovska@vucpo.sk
tel: 051/7081 518
miestnosť: 327 III. poschodie

Mgr. Daniel Šimčík

Odbor školstva, oddelenie projektov stredných škôl
daniel.simcik@vucpo.sk
tel: 051/7081 510
miestnosť: 302 III. poschodie

Publikované: 18.08.2009 / Aktualizované: 23.09.2019 HoreTlačiť