Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2019/2020

Informácie a pokyny k organizácii školského roka.

 • Školské vyučovanie sa začne v pondelok 2. septembra 2019 (pondelok).
 • Prvý polrok sa skončí vo štvrtok 31. januára 2020 (piatok).
 • Druhý polrok sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí 30. júna 2020 (utorok).

 

Prázdniny v školskom roku 2019/2020

 Prázdniny Posledný deň vyučovania 
pred začiatkom prázdnin  
Termín prázdnin   Začiatok vyučovania po prázdninách 
jesenné  29. október 2019 (utorok)

 30. október 2019 (štvrtok) – 31. október 2019 (piatok)

4. november 2019  (pondelok)
vianočné

20. december 2019 (piatok)

23. december 2019 (pondelok) -  7. január 2020 (utorok)

8. január 2020 (streda)
polročné  31. január 2020 (piatok)

 3. február 2020 (pondelok)

4. február 2020 (utorok)
jarné  28. február 2020 (piatok)

2. marec 2020 (pondelok) – 6. marec 2020 (piatok)

Košický a Prešovský kraj

 9. marec 2020 (pondelok)
veľkonočné

 8. apríl 2020 (streda)

9. apríl 2020 (štvrtok) – 14. apríl 2020 (utorok)

15. apríl 2020 (streda)

letné 30. jún 2020 (utorok)

1. júl 2020 – 31. august 2020

2. september 2020 (streda)

Prijímacie konanie na stredných školách

Aktuálne informácie nájdete na stránke Prijímacie konanie.

Už vieš čo chceš študovať? Prehľad odborov a stredných škôl v Prešovskom samosprávnom kraji

Maturita

Aktuálne informácie nájdete na stránke Maturita.

Aktuálne

V školskom roku 2019/2020 sa na gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a stredných športových školách interná časť maturitnej skúšky vrátane teoretickej časti a praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky vykonáva administratívne.

V prípade ak žiak nesúhlasí s výslednou známkou na MS, môže požiadať o vykonanie MS a teda potom sa MS musí realizovať.

V školskom roku 2019/2020 sa na stredných odborných školách, konzervatóriách, školách umeleckého priemyslu a odborných učilištiach absolventská skúška, záverečná skúška alebo záverečná pomaturitná skúška vykonáva administratívne, okrem častí absolventskej skúšky podľa bodu 4 a 5.

 

Publikované: 16.04.2009 / Aktualizované: 04.05.2020 HoreTlačiť