Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Počty voľných miest na SŠ v PSK

Voľné miesta na stredných školách v Prešovskom samosprávnom kraji

Počty miest po 1. kole prijímacích skúšok

V zmysle § 9 ods. (10 ) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení samosprávny kraj zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.

Ide o počty voľných miest podľa jednotlivých odborov, ktoré školy ponúkli v prijímacom konaní na základe VZN PSK (počty tried)súhlasu zriaďovateľa (počty žiakov v triede).

Informácie sú prioritne určené – pre žiakov ZŠ a ich zákonných zástupcov, v prípade nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia aj pre verejnosť.

Zoznam voľných miest na stredných školách

Filter:

Študijný odbor - zadajte hľadaný študijný odbor

Škola - zadajte názov hľadanej strednej školy

Nenašli sa žiadne záznamy.

 

Archív

formát PDF  Zoznam voľných miest na SŠ v PSK po 1. kole prijímacích skúšok v šk. r. 2015/2016 - PDF (18 kB)

Publikované: 09.06.2016 / Aktualizované: 02.05.2019 HoreTlačiť