Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oznámenie o začatí obstarávania zmeny Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja

Oznamujeme, že zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja svojim uznesením č. 138/2023 zo dňa 15. mája 2023 schválilo začatie obstarávania zmeny Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.
Odbor strategického rozvoja pripravuje v súčasnosti rozsah tejto zmeny zo zameraním na územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a umiestnenie verejnoprospešných stavieb.
Podnety na zapracovanie do Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja z pohľadu Vášho mesta, obce alebo regiónu privítame do 24. novembra 2023 na poštovej adrese Prešovský samosprávny kraj, odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, alebo na elektronických adresách janette.dugasova@psk.sk, kristina.piskurova@psk.sk, zuzana.molcan@psk.sk.
 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@psk.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Aplikácia o nelegálnych skládkach a recyklácii

Trash out - odkaz na aplikáciu, ktorá sa týka nelegálnych skládok a recyklovania 

Publikované: 16.11.2023 / Aktualizované: 16.11.2023 HoreTlačiť