Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Príležitosti pre podporu priemyslu v Prešovskom samosprávnom kraji

Výzva pre podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb

Uzávierka 31. januára 2022

Dostatok pracovných príležitostí je hlavným predpokladom na hospodársky rozvoj kraja. Aby nové pracovné miesta mohli vznikať, je nevyhnutné vytvoriť pre podnikateľský sektor vhodné podmienky. Práve tejto činnosti sa venuje agentúra SARIO.

Dovoľte nám preto zdieľať s Vami informácie od agentúry SARIO o možnostiach pre rozvoj priemyslu v našom kraji.

Pre obce a VÚC je určená Výzva II  na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb. Obce tak majú príležitosť pripraviť vo svojich obciach potrebnú technickú infraštruktúru pre prilákanie nových investorov, alebo zlepšenie podmienok pre existujúcich.

Hlavným cieľom výzvy je podpora rozvoja priemyselnej výroby a služieb, pričom dotácia bude poskytovaná na zabezpečenie potrebnej technickej infraštruktúry. Dotácie sa poskytujú napríklad na:

 • výstavbu, prestavbu alebo rekonštrukciu inžinierskych sietí, výkup pozemkov pod takouto infraštruktúrou,
 • odkúpenie, výstavbu, prestavbu, preložku alebo rekonštrukciu prístupovej komunikácie k nehnuteľnosti,
 • odkúpenie  nefunkčnej alebo nevyužívanej nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu, vrátane pozemkov pod takouto nehnuteľnosťou,
 • rekonštrukciu nehnuteľnosti v zóne vyčlenenej územným plánom obce pre priemyselnú výrobu,
 • terénne úpravy, vrátane demolácií existujúcich nehnuteľností v priemyselnej zóne,
 • náklady na projektovú dokumentáciu inžinierskych stavieb, archeologický výskum, geologické práce, vybrané geodetické a kartografické činnosti.

Na výzvu je alokovaných 7 mil. EUR, s najnižšou možnou výškou dotácie v hodnote 100 tis. EUR. Maximálna výška dotácie môže dosiahnuť hodnotu 15% z celkovej hodnoty investície investora, maximálne však 1,5 mil. EUR.

Obdobie predkladania žiadostí trvá od 01. 11. 2021 do 31. 01. 2022.

Viac informácií o výzve nájdete na stránkach Ministerstva hospodárstva SR.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@psk.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Aplikácia o nelegálnych skládkach a recyklácii

Trash out - odkaz na aplikáciu, ktorá sa týka nelegálnych skládok a recyklovania 

Publikované: 10.11.2021 / Aktualizované: 10.11.2021 HoreTlačiť