Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia

Zloženie Komisie územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia pri Zastupiteľstve PSK
Funkcia  Meno a priezvisko  E-mail 
Predseda: PaedDr. Miroslav Benko, MBA miroslavbenko@post.sk 
Podpredseda: JUDr. Pavel Hagyari, MBA pavel.hagyari@gmail.com 
Sekretár: PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA martina.slivkova@vucpo.sk
Členovia - poslanci: PhDr. Michal Babin, MBA michal.babin@centrum.sk 
  Ing. Martin Fecko fecko.pkpo@gmail.com
  Pavel Hudáček starosta@lendak.sk
  Ing. Ondrej Mudry  ondrej.mudry@gmail.com
  PhDr. Ján Vook, MBA j.vookpsk@gmail.com 
Členovia - neposlanci: Vladimír Bajaj ou.kbrod@stonline.sk
  Marián Beňa starosta@mokroluh.sk
  Ján Fenčák starosta@niznyhrusov.sk
  Ing. Jaroslav Hamrák hamrak.jaroslav@gmail.com
  Róbert Mačej robertmacej@gmail.com
  Ing.  Ján Turčan jan.turcan@yahoo.com

Zasadnutia komisií zastupiteľstva  

Na stránke sú zverejnené pozvánky na rokovania komisií, uznesenia zápisnice (od roku 2020) z rokovaní komisií a dochádzka členov komisie.

 

Rok 2022

24. zasadnutie (03.10.2022) - per rollam

pozvánka, Uznesenie x/2022 (PDF x kB), Zápisnica 24/2022 (PDF x kB), dochádzka

23. zasadnutie (22.09.2022)

pozvánka, Uznesenie x/2022 (PDF x kB), Zápisnica 23/2022 (PDF x kB), dochádzka

22. zasadnutie (09.06.2022)

pozvánka, Uznesenie 28/2022 (PDF 314 kB), Zápisnica 22/2022 (PDF 405kB), dochádzka

21. zasadnutie (07.04.2022)

pozvánka, Uznesenie 27/2022 (PDF 324 kB), Zápisnica 21/2022 (PDF 570kB), dochádzka

20. zasadnutie (17.02.2022) - dištančne

pozvánka, Uznesenie 26/2022 (PDF 322 kB), Zápisnica 20/2022 (PDF 402kB), dochádzka

Rok 2021

19. zasadnutie (11.11.2021) - per rollam

pozvánka, Uznesenie č. 24/2021 - PDF (70 kB), Uznesenie č. 25/2021 - PDF (71 kB), Zápisnica č. 19/2021 - PDF (40 kB), dochádzka

18. zasadnutie (23.09.2021)

pozvánka, Uznesenie č. 23/2021 - PDF (73 kB), Zápisnica č. 18/2021 - PDF (67 kB), dochádzka

17. zasadnutie (03.06.2021)

pozvánka, Uznesenie č. 22/2021 - PDF (84 kB), Zápisnica č. 17/2021 - PDF (70 kB), dochádzka

16. zasadnutie (15.04.2021) - dištančne

pozvánkaUznesenie č. 20/2021 - PDF (85 kB), Uznesenie č. 21/2021 - PDF (85 kB), Zápisnica č. 16/2021 - PDF (87 kB), dochádzka

15. zasadnutie (25.02.2021) - per rollam

pozvánka Uznesenie č. 16 - 19/2021 - PDF (320 kB), Zápisnica č. 15/2021 - PDF (37 kB), dochádzka

Rok 2020

14. zasadnutie (20.11.2020) - per rollam

pozvánka, Uznesenie č. 14 - 15/2020 - PDF (167 kB), Zápisnica č. 14/2020 - PDF (40 kB), dochádzka

13. zasadnutie (01.10.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 13/2020 - PDF (51 kB), Zápisnica č. 13/2020 - PDF (31 kB), dochádzka

12. zasadnutie (04.06.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 12/2020 - PDF (53 kB), Zápisnica č. 12/2020 - PDF (36 kB), dochádzka

11. zasadnutie (13.02.2020)

pozvánka, Uznesenie č. 11/2020 - PDF (52 kB) Zápisnica č. 11/2020 - PDF (42 kB), dochádzka

Rok 2019

Rok 2018

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@psk.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Aplikácia o nelegálnych skládkach a recyklácii

Trash out - odkaz na aplikáciu, ktorá sa týka nelegálnych skládok a recyklovania 

Publikované: 30.12.2008 / Aktualizované: 20.01.2021 HoreTlačiť