Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kontakt

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

e-mail:  rozvoj@vucpo.sk

FAX:      051/ 70 81 500

Adresa:

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Zamestnanci odboru

PaedDr. Martina Slivková, PhD.

Odbor strategického rozvoja
vedúca odboru
martina.slivkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 501
miestnosť: 317 III. poschodie

PhDr. Bibiána Arvayová

Odbor strategického rozvoja
sekretariát
bibiana.arvayova@vucpo.sk
tel: 051/7081 502
miestnosť: 318 III. poschodie

RNDr. Bibiána Miščíková, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
vedúca oddelenia
bibiana.miscikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 590
miestnosť: 315 III. poschodie

RNDr. Radomír Babiak, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
radomir.babiak@vucpo.sk
tel: 051/7081 597
miestnosť: 310 III. poschodie

Ing. Mgr. Barbara Baloghová, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
barbara.baloghova@vucpo.sk
tel: 051/7081 598
miestnosť: 305 III. poschodie

Ing. Mária Barvirčáková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
maria.barvircakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 592
miestnosť: 314 III. poschodie

Mgr. Nora Fabianová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
nora.fabianova@vucpo.sk
tel: 051/7081 599
miestnosť: 310 III. poschodie

Ing. Marek Hudák

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
marek.hudak@vucpo.sk
tel: 051/7081 591
miestnosť: 312 III. poschodie

Mgr. Matúš Kipikaša

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
matus.kipikasa@vucpo.sk
tel: 051/7081 593
miestnosť: 314 III. poschodie

Bc. Jana Neupauerová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
jana.neupauerova@vucpo.sk
tel: 051/7081 541
miestnosť: 305 III. poschodie

Mgr. Tomáš Pasternák, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
tomas.pasternak@vucpo.sk
tel: 051/7081 595
miestnosť: 310 III. poschodie

Mgr. Mário Popper

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
mario.popper@vucpo.sk
tel: 051/7081 596
miestnosť: 311 III. poschodie

PaedDr. Renáta Pribulová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
renata.pribulova@vucpo.sk
tel: 051/7081 594
miestnosť: 318 III. poschodie

Ing. Stanislav Sendek, Ph.D.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie inštitút rozvoja
stanislav.sendek@vucpo.sk
tel: 051/7081 517
miestnosť: 311 III. poschodie

PaedDr. Marián Cipár

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
poverený vedením oddelenia
marian.cipar@vucpo.sk
tel: 051/7081 561
miestnosť: 308 III. poschodie

Mgr. Natália Balaníková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
natalia.balanikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 545
miestnosť: 313 III. poschodie

PhDr. ThDr. Marián Bednár, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
marian.bednar@vucpo.sk
tel: 051/7081 549
miestnosť: 009 prízemie

Ing. Matúš Brečka

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
matus.brecka@vucpo.sk
tel: 051/7081 905
miestnosť: Námestie slobody 1, Humenné

Ing. Erika Činčerová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
erika.cincerova@vucpo.sk
tel: 051/7081 564
miestnosť: 009 prízemie

RNDr. Tadeáš Gavala

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
tadeas.gavala@vucpo.sk
tel: 051/7081 542
miestnosť: 308 III. poschodie

PhDr. Lenka Karnižová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
lenka.karnizova@vucpo.sk
tel: 051/7081 528
miestnosť: 218 II. poschodie

Boris Kočko

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
boris.kocko@vucpo.sk
tel: 051/7081 557
miestnosť: 308 III. poschodie

Imrich Krajňák

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
imrich.krajnak@vucpo.sk
tel: 051/7081 527
miestnosť: 326 III. poschodie

PhDr. Štefánia Migašová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
stefania.migasova@vucpo.sk
tel: 051/7081 512
miestnosť: 307 III. poschodie

Ing. Mgr. Silvia Slivková, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
silvia.slivkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 540
miestnosť: 309 III. poschodie

Mgr. Mário Stehlík

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
mario.stehlik@vucpo.sk
tel: 051/7081 546
miestnosť: 308 III. poschodie

Mgr. Kamil Štoffa

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
kamil.stoffa@vucpo.sk
tel: 051/7081 115
miestnosť: 006 prízemie

Mgr. Ľudmila Wišniovská

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
ludmila.wisniovska@vucpo.sk
tel: 051/7081 526
miestnosť: 218 II. poschodie

Mgr. Katarína Zarembová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
katarina.zarembova@vucpo.sk
tel: 051/7081 905
miestnosť: Námestie slobody 1, Humenné

Ing. Peter Máthé

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
vedúci oddelenia
peter.mathe@vucpo.sk
tel: 051/7081 560
miestnosť: 320 III. poschodie

Ing. Ingrid Hrindová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
ingrid.hrindova@vucpo.sk
tel: 051/7081 552
miestnosť: 320 III. poschodie

Ing. Martina Kačurová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
martina.kacurova@vucpo.sk
tel: 051/7081 554
miestnosť: 320 III. poschodie

Mgr. Dominik Lejko

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
dominik.lejko@vucpo.sk
tel: 051/7081 502
miestnosť: 320 III. poschodie

Mária Miženková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
maria.mizenkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 563
miestnosť: 319 III. poschodie

Ing. Jaroslava Petková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
jaroslava.petkova@vucpo.sk
tel: 051/7081 563
miestnosť: 319 III. poschodie

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@vucpo.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

 

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Publikované: 07.08.2009 / Aktualizované: 20.01.2021 HoreTlačiť