Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kontakt

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia

e-mail:  rozvoj@psk.sk

FAX:      051/ 70 81 500

Adresa:

Odbor strategického rozvoja a projektového riadenia
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

Zamestnanci odboru

PaedDr. Martina Slivková, PhD., MBA

Odbor strategického rozvoja
vedúca odboru
martina.slivkova@psk.sk
tel: 051/7081 501, +421 908 700 160
miestnosť: 317 III. poschodie

PhDr. Bibiána Arvayová

Odbor strategického rozvoja
sekretariát
bibiana.arvayova@psk.sk
tel: 051/7081 502
miestnosť: 318 III. poschodie

RNDr. Bibiána Matľák, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie Inštitút rozvoja
vedúca oddelenia
bibiana.matlak@psk.sk
tel: 051/7081 590, +421 902 250 059
miestnosť: 315 III. poschodie

Ing. Mgr. Barbara Baloghová, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie Inštitút rozvoja
barbara.baloghova@psk.sk
tel: 051/7081 598, +421 914 359 204
miestnosť: 312 III. poschodie

Ing. Mária Barvirčáková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie Inštitút rozvoja
maria.barvircakova@psk.sk
tel: 051/7081 592, +421 911 155 719
miestnosť: 314 III. poschodie

Mgr. Nora Červeňák Fabian

Odbor strategického rozvoja, oddelenie Inštitút rozvoja
nora.cervenak@psk.sk
tel: 051/7081 599
miestnosť: 312 III. poschodie

Mgr. Lukáš Dvorčák

Odbor strategického rozvoja, oddelenie Inštitút rozvoja
lukas.dvorcak@psk.sk
tel: 051/7081 557
miestnosť: 310 III. poschodie

Mgr. Jakub Kovář

Odbor strategického rozvoja, oddelenie Inštitút rozvoja
jakub.kovar@psk.sk
tel: 051/7081 565
miestnosť: 310 III. Poschodie

Mgr. Mário Popper

Odbor strategického rozvoja, oddelenie Inštitút rozvoja
mario.popper@psk.sk
tel: 051/7081 596
miestnosť: 311 III. poschodie

Mgr. Kristián Rychvalský

Odbor strategického rozvoja, oddelenie Inštitút rozvoja
kristian.rychvalsky@psk.sk
tel: 051/7081 566
miestnosť: 310 III. poschodie

Ing. Stanislav Sendek, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie Inštitút rozvoja
stanislav.sendek@psk.sk
tel: 051/7081 517
miestnosť: 311 III. poschodie

RNDr. Tadeáš Gavala

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
vedúci oddelenia
tadeas.gavala@psk.sk
tel: 051/7081 561, +421 944 384 697
miestnosť: 316 III. poschodie

Mgr. Natália Balaníková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
natalia.balanikova@psk.sk
tel: 051/7081 545
miestnosť: 313 III. poschodie

Ing. Michal Doba

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
michal.doba@psk.sk
tel: 051/7081 557
miestnosť: 310 III. poschodie

Mgr. Jana Durkáčová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
jana.durkacova@psk.sk
tel: 051/7081 549
miestnosť: 009 prízemie

Ing. Erika Činčerová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
erika.cincerova@psk.sk
tel: 051/7081 564
miestnosť: 009 prízemie

PhDr. Lukáš Hanušín

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
lukas.hanusin@psk.sk
tel: 051/7081 560
miestnosť: 303 III. poschodie

Mgr. Andrea Klinková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
andrea.klinkova@psk.sk
tel: 051/7081 576
miestnosť: 308 III. poschodie

Mgr. Jana Kuchárová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
jana.kucharova@psk.sk
tel: 051/7081 553
miestnosť: 307 III. poschodie

Mgr. Mária Maliňáková, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
maria.malinakova@psk.sk
tel: 051/7081 579
miestnosť: 307 III. poschodie

Mgr. Stanislava Minárová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
stanislava.minarova@psk.sk
tel: 051/7081 574
miestnosť: 302 III. poschodie

Mgr. Jana Pecuchová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
jana.pecuchova@psk.sk
tel: 051/7081 575
miestnosť: 009 prízemie

Mgr. Roman Pavlík

Odbor strategického rozvoja, oddelenie regionálneho rozvoja
roman.pavlik@psk.sk
tel: 051/7081 582
miestnosť: 308 III. poschodie

Mgr. Lenka Smetanková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie sekretariátu Rady partnerstva
vedúca oddelenia
lenka.smetankova@psk.sk
tel: 051/7081 573, +421 902 988 415
miestnosť: 303 lll. poschodie

PhDr. ThDr. Marián Bednár, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie sekretariátu Rady partnerstva
marian.bednar@psk.sk
tel: 051/7081 591
miestnosť: 305 III. poschodie

Mgr. Miroslava Borzová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie sekretariátu Rady partnerstva
miroslava.borzova@psk.sk
tel: 051/7081 595
miestnosť: 303 III. poschodie

Mgr. Martina Eliašová, PhD.

Odbor strategického rozvoja, oddelenie sekretariátu Rady partnerstva
martina.eliasova@psk.sk
tel: 051/7081 594
miestnosť: 302 III. poschodie

Mgr. Mária Majirská

Odbor strategického rozvoja, oddelenie sekretariátu Rady partnerstva
maria.majirska@psk.sk
tel: 051/7081 583
miestnosť: 302 III. poschodie

Bc. Jana Neupauerová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie sekretariátu Rady partnerstva
jana.neupauerova@psk.sk
tel: 051/7081 541
miestnosť: 305 III. poschodie

Mgr. Martina Tomková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie sekretariátu Rady partnerstva
martina.tomkova@psk.sk
tel: 051/7081 597
miestnosť: 303 III. poschodie

Ing. Miroslav Kravec

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
vedúci oddelenia
miroslav.kravec@psk.sk
tel: 051/7081 531, +421 911 155 780
miestnosť: 319 III. poschodie

Mgr. Janette Dugasová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
janette.dugasova@psk.sk
tel: 051/7081 568
miestnosť: 320A III. poschodie

Ing. Ingrid Hrindová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
ingrid.hrindova@psk.sk
tel: 051/7081 552
miestnosť: 320 III. poschodie

Mgr. Anna Husovská

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
anna.husovska@psk.sk
tel: 051/7081 554
miestnosť: 320 III. poschodie

Mgr. Dominik Lejko

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
dominik.lejko@psk.sk
tel: 051/7081 502, +421 911 704 150
miestnosť: 320 III. poschodie

Ing. arch. Zuzana Molčan

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
zuzana.molcan@psk.sk
tel: 051/7081 569
miestnosť: 322 III. poschodie

Mgr. Kristína Piskurová

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
kristina.piskurova@psk.sk
tel: 051/7081 542
miestnosť: 320 III. poschodie

Mária Miženková

Odbor strategického rozvoja, oddelenie územného plánovania a životného prostredia
maria.mizenkova@psk.sk
tel: 051/7081 563
miestnosť: 319 III. poschodie

 

 

 

 

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor strategického rozvoja 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát: 051 / 70 81 502

E-mail: rozvoj@psk.sk

    

Logo PHSR PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku PHSRLogo RIUS PSK 2014 -2020 - odkaz na stránku RIUS

Geoportál stránka

Dohovor primátorov

UzemnePlany.sk - portál o budúcnosti

Východoslovenská investičná agentúra / East Slovakia Investment Agency

Severovýchod Slovenska - Krajská organizácia cestovného ruchu 

Aplikácia o nelegálnych skládkach a recyklácii

Trash out - odkaz na aplikáciu, ktorá sa týka nelegálnych skládok a recyklovania 

Publikované: 07.08.2009 / Aktualizované: 23.02.2023 HoreTlačiť