Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017

Návrh

Zmeny a doplnky Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017 boli schválené Zastupiteľstvom PSK uznesením č. 525/2017  dňa 19.06.2017. Záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 2017 bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením PSK č. 60/2017 schváleným Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja uznesením č. 526/2017 dňa 19.06. 2017 s účinnosťou od 19.07.2017.

Textová časť

Grafická časť

Podklad

Náložka

Podklad + Náložka

 

Spojené výkresy

 

Publikované: 26.06.2017 / Aktualizované: 24.11.2019 HoreTlačiť