Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

UPOZORNENIE

Upozornenie pre predkladateľov žiadosti o stanovisko k etike klinického skúšania 

Etická komisia Prešovského samosprávneho kraja odporúča predkladateľom žiadosti o stanovisko k etike klinického skúšania, aby predkladaná dokumentácia obsahovala náležitosti tak, ako je uvedené v "Posudzovanie žiadosti a náležitosti žiadosti".

V opačnom prípade Etická komisia PSK v súlade s § 16 ods. 3 zákona č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov lehotu na vydanie stanoviska preruší až do prijatia doplňujúcich informácií.

Publikované: 12.11.2009 / Aktualizované: 25.11.2016 HoreTlačiť