Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Petícia za obnovenie fungovania zdravotného strediska v obci Ihľany

V súlade s § 5 ods. 6 zákona NR SR č. 85/1990 o petičnom práve predmetnú petíciu nemožno vybaviť, nakoľko Prešovský samosprávny kraj nedisponuje dostatočnými legislatívnymi nástrojmi, prostredníctvom ktorých by mohol zabezpečiť prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancie všeobecnej ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v zdravotnom stredisku v Ihľanoch.

Napriek vyššie uvedenej skutočnosti , PSK , v súčinnosti s kompetentnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, využije všetky svoje zákonné kompetencie k zabezpečeniu plynulého a dostupného poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo pre občanov obce Ihľany a blízkeho okolia.

Publikované: 17.04.2019 / Aktualizované: 17.04.2019 HoreTlačiť