Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ordinačné hodiny - schvaľovanie

Schvaľovanie ordinačných hodín zdravotných zariadení na území Prešovského kraja

Prešovský samosprávny kraj v zmysle zákona 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 587/2004) schvaľuje ordinačné hodiny ambulanciám na území Prešovského kraja. 

Ordinačné hodiny ambulancie - doba vymedzená a určená na poskytovanie ambulantnej starostlivosti, ktorú schvaľuje PSK na základe písomnej žiadosti predloženej Úradu PSK (lekárovi samosprávneho kraja) za predpokladu, že žiadateľ poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť na území PSK a žiadateľ je držiteľ povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

V zmysle zákona 578/2004 musí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

  •  umiestniť ordinačné hodiny (schválené a potvrdené samosprávnym krajom) na viditeľnom mieste, ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť 
  • a aj dodržiavať.

Elektronické služby PSK

O schválenie môžu požiadať FO a PO ako držitelia povolenia a poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú zdravotnícke zariadenia na území PSK.

 

Publikované: 15.03.2016 / Aktualizované: 15.03.2016 HoreTlačiť