Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Zdravotné obvody - Rajonizácia

Zdravotné obvody v Prešovskom kraji

Podľa§ 46 ods. 1 písm. l) zákona č. 576/2004 Z. z.o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov samosprávny kraj určuje rozsah zdravotného obvodu vrátane zoznamov obcí, menného zoznamu ulíc, prípadne popisných čísel domov.

Zdravotný obvod je administratívne učenie časti územia Slovenskej republiky poskytovateľovi (§ 2 ods. 22 zák. č. 576/2004 Z. z.)

 • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých (všeobecné lekárstvo),                                       
 • všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast (pediatria),
 • špecializovanej gynekologickej ambulantnej starostlivosti (gynekológia a pôrodníctvo),
 • špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti (stomatológia).

Poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobe z iného ako určeného zdravotného obvodu sa posudzuje ako poskytnutie ambulantnej zdravotnej starostlivosti osobe z určeného zdravotného obvodu (§ 2 ods. 24 zák. č. 576/2004 Z. z.).          

Aktuálny oznam

Elektronické služby PSK

V portálu Elektronických služieb PSK sú dostupné tieto e-služby prevádzke:

Kto je môj lekár?

Informáciu získate prostredníctvom zaslania dopytu na emailovú adresu:  zdravotnictvo@vucpo.sk

 

 

 

 

 

Publikované: 19.10.2009 / Aktualizované: 25.05.2023 HoreTlačiť