Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kancelária riaditeľa úradu PSK

Činnosť kancelárie riadi riaditeľ Úradu PSK  a v jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa Úradu PSK.  

Adresa:

Kancelária riaditeľa úradu
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

TEL.:     051/ 70 81 173, 172  (sekretariát)

FAX:      051/ 70 81 170

E-mail:  riaditel@vucpo.sk

Riaditeľ úradu

foto Novotný Fabián

Mgr. Fabián Novotný

riaditeľ Úradu PSK
fabian.novotny@vucpo.sk
tel: 051/7081 171
miestnosť: 130 I. poschodie

Kancelária riaditeľa úradu

 

Mgr. Katarína Gabošová

Kancelária riaditeľa úradu PSK
sekretariát riaditeľa
katarina.gabosova@vucpo.sk
tel: 051/7081 172
miestnosť: 131 I. poschodie

Mgr. Viktória Antušová

Kancelária riaditeľa úradu PSK
sekretariát riaditeľa
viktoria.antusova@vucpo.sk
tel: 051/7081 173
miestnosť: 131 I. poschodie

JUDr. Mária Madzinová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
vedúca oddelenia
maria.madzinova@vucpo.sk
tel: 051/7081 142
miestnosť: 027 prízemie

Mgr. Ľuboš Keller

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnik
lubos.keller@vucpo.sk
tel: 051/7081 143
miestnosť: 137 I. poschodie

JUDr. Lucia Kováčová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
lucia.kovacova@vucpo.sk
tel: 051/7081 140
miestnosť: 137 I. poschodie

JUDr. Mária Lukačíková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
maria.lukacikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 141
miestnosť: 028 prízemie

JUDr. Soňa Slovjaková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
sona.slovjakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 147
miestnosť: 136 I. poschodie

Ing. Marcel Novák

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
vedúci oddelenia
marcel.novak@vucpo.sk
tel: 051/7081 352
miestnosť: 004 prízemie

Monika Hreňová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
monika.hrenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 332
miestnosť: 005 prízemie

Eva Jurčišinová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Ing. Nikola Pekárová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
nikola.pekarova@vcupo.sk
tel: 051/7081 349
miestnosť: 006 prízemie

Ing. Jaroslav Timko

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
jaroslav.timko@vucpo.sk
tel: 051/7081 316
miestnosť: 006 prízemie

ThLic. Mgr. Pavol Uličný

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
pavol.ulicny@vucpo.sk
tel: 051/7081 348
miestnosť: 005 prízemie

Martin Fečo

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369

Jaroslav Janič

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369

Dušan Kmec

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369

Maroš Mitra

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369

Timea Fecková

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Juraj Foľvarský

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Ján Jenča

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
informátor

tel: 051/7081 110
miestnosť: prízemie

Božena Majdáková

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Drahoslav Matisko

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Danka Petijová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Slavka Petrilová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Ján Sedlák

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
informátor

tel: 051/7081 110
miestnosť: prízemie

Peter Šitár

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Darina Šutyová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

PhDr. Gabriela Petrová, PhD.

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
vedúca oddelenia
gabriela.petrova@vucpo.sk
tel: 051/7081 311
miestnosť: 046 prízemie

Mgr. Martin Dudáš

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
martin.dudas@vucpo.sk
tel: 051/7081 317
miestnosť: 036 prízemie

JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD.

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
pavol.gojdic@vucpo.sk
tel: 051/7081 309
miestnosť: 050 prízemie

Bc. Dagmar Kušnírová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
dagmar.kusnirova@vucpo.sk
tel: 051/7081 341
miestnosť: 036 prízemie

Katarína Očkaiová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
katarina.ockaiova@vucpo.sk
tel: 051/7081 312
miestnosť: 047 prízemie

Mária Rohaľová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
maria.rohalova@vucpo.sk
tel: 051/7081 319
miestnosť: 047 prízemie

Mgr. Júlia Ruttkayová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
julia.ruttkayova@vucpo.sk
tel: 051/7081 313
miestnosť: 036 prízemie

Adriana Vraniaková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
adriana.vraniakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 315
miestnosť: 050 prízemie

Ing. Martina Gdovinová, MBA

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej kontroly
vedúca oddelenia
martina.gdovinova@vucpo.sk
tel: 051/7081 177
miestnosť: 133 I. poschodie

Mgr. Ľubica Matisková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej kontroly
lubica.matiskova@vucpo.sk
tel: 051/7081 178
miestnosť: 133 I. poschodie

 

Publikované: 26.02.2010 / Aktualizované: 01.06.2020 HoreTlačiť