Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Kontakt

Kancelária riaditeľa úradu PSK

E-mail:  riaditel@vucpo.sk

FAX:      051/ 70 81 170

Adresa:

Kancelária riaditeľa úradu
Úrad PSK
Námestie mieru 2
080 01 Prešov

 

Zamestnanci kancelárie

Mgr. Katarína Gabošová

Kancelária riaditeľa úradu PSK
sekretariát riaditeľa
katarina.gabosova@vucpo.sk
tel: 051/7081 172
miestnosť: 231 II. podlažie

Mgr. Viktória Antušová

Kancelária riaditeľa úradu PSK
sekretariát riaditeľa
viktoria.antusova@vucpo.sk
tel: 051/7081 173
miestnosť: 231 II. podlažie

JUDr. Mária Madzinová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
vedúca oddelenia
maria.madzinova@vucpo.sk
tel: 051/7081 142
miestnosť: 113 I. podlažie

Mgr. Ľuboš Keller

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnik
lubos.keller@vucpo.sk
tel: 051/7081 143
miestnosť: 238 II. podlažie

JUDr. Lucia Kováčová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
lucia.kovacova@vucpo.sk
tel: 051/7081 140
miestnosť: 238 II. podlažie

JUDr. Mária Lukačíková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
maria.lukacikova@vucpo.sk
tel: 051/7081 141
miestnosť: 114 I. podlažie

JUDr. Soňa Slovjaková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie právne
právnička
sona.slovjakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 147
miestnosť: 237 II. podlažie

Ing. Marcel Novák

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
vedúci oddelenia
marcel.novak@vucpo.sk
tel: 051/7081 352
miestnosť: 103 I. podlažie

Monika Hreňová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
monika.hrenova@vucpo.sk
tel: 051/7081 332
miestnosť: 104 I. podlažie

Eva Jurčišinová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Ing. Nikola Pekárová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
nikola.pekarova@vcupo.sk
tel: 051/7081 349
miestnosť: 171 I. podlažie

Ing. Jaroslav Timko

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
jaroslav.timko@vucpo.sk
tel: 051/7081 316
miestnosť: 104a I. podlažie

Martin Fečo

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369
miestnosť: I. podlažie

Jaroslav Janič

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369
miestnosť: I. podlažie

Dušan Kmec

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369
miestnosť: I. podlažie

Maroš Mitra

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 369
miestnosť: I. podlažie

Timea Fecková

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Juraj Foľvarský

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Ján Jenča

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
informátor

tel: 051/7081 110
miestnosť: I. podlažie

Božena Majdáková

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Drahoslav Matisko

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Danka Petijová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Slavka Petrilová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Ján Sedlák

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia
informátor

tel: 051/7081 110
miestnosť: I. podlažie

Peter Šitár

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

Darina Šutyová

Kancelária riaditeľa úradu PSK, oddelenie správy vnútornej prevádzky a krízového riadenia

tel: 051/7081 110

PhDr. Gabriela Petrová, PhD.

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
vedúca oddelenia
gabriela.petrova@vucpo.sk
tel: 051/7081 311
miestnosť: 146 I. podlažie

Mgr. Martin Dudáš

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
martin.dudas@vucpo.sk
tel: 051/7081 317
miestnosť: 135 I. podlažie

Ing. Diana Ďuďáková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
diana.dudakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 308
miestnosť: 135 I. podlažie

JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD.

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
pavol.gojdic@vucpo.sk
tel: 051/7081 309
miestnosť: 150 I. podlažie

Bc. Dagmar Kušnírová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
dagmar.kusnirova@vucpo.sk
tel: 051/7081 341
miestnosť: 150 I. podlažie

Katarína Očkaiová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
katarina.ockaiova@vucpo.sk
tel: 051/7081 312
miestnosť: 147 I. podlažie

Mária Rohaľová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
maria.rohalova@vucpo.sk
tel: 051/7081 319
miestnosť: 147 I. podlažie

Mgr. Júlia Ruttkayová

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
julia.ruttkayova@vucpo.sk
tel: 051/7081 313
miestnosť: 135 I. podlažie

Adriana Vraniaková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie organizačné a registratúry
adriana.vraniakova@vucpo.sk
tel: 051/7081 315
miestnosť: 150 I. podlažie

Ing. Martina Gdovinová, MBA

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej kontroly
vedúca oddelenia
martina.gdovinova@vucpo.sk
tel: 051/7081 177
miestnosť: 233 II. podlažie

Mgr. Ľubica Matisková

Kancelária riaditeľa Úradu PSK, oddelenie vnútornej kontroly
lubica.matiskova@vucpo.sk
tel: 051/7081 178
miestnosť: 233 II. podlažie

 

Publikované: 07.08.2009 / Aktualizované: 23.09.2019 HoreTlačiť