Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Dokumenty odboru

Dokumenty SO pre Integrovaný regionálny operačný program

Všeobecné dokumenty

Informačné dokumenty  

 Indikatívny harmonogram výziev  

  Publicita

Programové dokumenty (program IROP)

 

Príručky pre žiadateľa

Príručky pre prijímateľa

Príručka k procesu verejného obstarávania 

 

Zmluva o poskytnutí NFP – aktuálne 

Zmluva o poskytnutí NFP – archív

 

Metodické usmernenia RO pre IROP

 

 Metodické usmernenia RO pre IROP č. 3
Publikované: 02.11.2017 / Aktualizované: 15.08.2023 HoreTlačiť