Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Úlohy odboru SO pre IROP PSK

Právomoci a povinnosti SO pre IROP Prešovského samosprávneho kraja sú stanovené v zmluve o vykonávaní časti úloh RO pre IROP sprostredkovateľským orgánom pre IROP a sú premietnuté do postupov uvedených v Internom manuáli procedúr sprostredkovateľského orgánu pre IROP PSK.

V zmysle uvedenej zmluvy je SO pre IROP - Prešovského samosprávneho kraja zodpovedné najmä za

 • prípravu a aktualizáciu Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja (RIÚS PK),
 • prípravu príslušných častí riadiacej dokumentácie RIÚS PK, posudzovanie projektových zámerov RIÚS
 • a implementáciu projektov RIÚS vrátane projektov IÚSMO.

Úlohy a kompetencie pracovných pozícií oddelenia

Činnosť a úlohy oddelení odboru SO pre IROP PSK:

Podrobný prehľad činností a úloh jednotlivých pracovných pozícií v rámci odboru SO pre IROP PSK:

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 26.11.2008 / Aktualizované: 09.10.2020 HoreTlačiť