Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oddelenie implementácie projektov (OIP)

Úlohy a kompetencie pracovných pozícií oddelenia

Oddelenie implementácie projektov zabezpečuje tieto úlohy:

 

 • príjem a registráciu projektových zámerov,
 • posúdenie projektových zámerov,
 • prijímanie a registráciu žiadostí o NFP, administratívne overovanie, odborné hodnotenie a výber žiadostí o NFP a s tým súvisiace administratívne úkony,
 • vydanie pozitívnej alebo negatívnej hodnotiacej správy,
 • vypracovanie záverečnej správy z výzvy na predkladanie PZ
 • príprava návrhu dodatku zmluvy a vypracovanie stanoviska k zmene,
 • výkon administratívnej kontroly (ďalej len „AK“) ŽoP,
 • výkon kontroly na mieste,
 • monitorovanie projektov počas ich realizácie a následné monitorovanie,
 • riešenie a administrácia nezrovnalostí,
 • výkon kontroly dokumentácie VO a administrácia VO v ITMS2014+,
 • výkon činnosti spojených ukončením pomoci ROP 2007 – 2013. 

 

Kompetencie pracovných pozícií

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 15.01.2009 / Aktualizované: 09.10.2020 HoreTlačiť