Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Oddelenie riadenia a koordinácie (ORK)

Úlohy a kompetencie pracovných pozícií oddelenia

Oddelenie riadenia a koordinácie zabezpečuje tieto úlohy:

 • spolupráca na vypracovaní indikatívneho harmonogramu výziev na predkladanie projektových zámerov,
 • spolupráca na vypracovaní výzvy na predkladanie projektových zámerov,
 • spolupráca pri príprave a aktualizácia IMP, ďalšej riadiacej dokumentácie a vypracovanie usmernení pre žiadateľov,
 • informovanie žiadateľov o aktivitách SO pre IROP,
 • zverejňovanie a aktualizáciu informácií, dokumentov, či predlôh relevantných pre výkon činnosti SO pre IROP na webovom sídle SO pre IROP
 • správa ITMS2014+ na svojej úrovni,
 • súčinnosť pri kontrolách plnenia úloh sprostredkovateľského orgánu RO,
 • súčinnosť pri iných auditoch a kontrolách, napr. kontrola OA,
 • príprava stanovísk k zisteniam kontroly RO pre IROP, OA a pod,
 • riadenie ľudských zdrojov – vzdelávanie zamestnancov SO pre IROP,
 • vypracovanie a predkladanie projektov technickej pomoci a žiadostí o platbu na RO pre IROP.
 • vypracovanie a vyhodnocovanie merateľných ukazovateľov na úrovni RIÚS

Kompetencie pracovných pozícií

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
SO pre IROP 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 152, fax: 051 / 70 81 150

RIUS 

 

 

    

Strategické dokumenty

    

Rýchle odkazy

Logo RIUS PSK 2014 -2020 - Regionálna integrovaná úuemná samospráva Pršovského samosprávneho kraja na roky 2014 -2020

Logo IROP - preklik na web ROP - odkaz sa otvorí v novom okne

 

Publikované: 15.01.2009 / Aktualizované: 09.10.2020 HoreTlačiť