Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Sťažnosti a petície

  

+

Sťažnosti a petície v rámci PSK

Podľa § 3 ods. 2 písm. e) zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch obyvateľ samosprávneho kraja je oprávnený obracať sa so svojimi podnetmi, sťažnosťami a inými podaniami na predsedu, zastupiteľstvo a orgány ním zriadené.

Podľa § 3 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch uvedené oprávnenie má aj ten, kto na území samosprávneho kraja má nehnuteľný majetok, je prihlásený na prechodný pobyt alebo má ako cudzinec povolený dlhodobý pobyt.

Legislatívne dokumenty

Zásady vybavovania sťažnosti a petícií v Prešovskom samosprávnom kraji

  • formát PDF Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK (nové, vydanie 2015) - dokument na stiahnutie vo formáte PDF (133 kB) 
  • Schválené: 27. 10. 2015, Účinné: 27. 10. 2015 (dňom schválenia) - Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad, rušia sa Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Prešovského samosprávneho kraja, ktoré  boli schválené uznesením Zastupiteľstva PSK č. 55/2010 dňa 22. 6. 2010.

Zásady kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja

  

+

Publikované: 21.05.2009 / Aktualizované: 01.06.2023 HoreTlačiť