Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Pracovný poriadok Úradu PSK

Pracovný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja

Pracovný poriadok Úradu Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „úrad“) je vydaný ako základný organizačný predpis zamestnávateľa, ktorý bližšie konkretizuje pracovnoprávne vzťahy v súlade s ustanoveniami zákona o výkone práce, zákonníka práce a zákona o odmeňovaní.

Pracovný poriadok sa vzťahuje na všetkých zamestnancov úradu, ktorí sú zamestnancami podľa zákona o výkone práce.

Na zamestnancov, ktorí pracujú u zamestnávateľa na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahuje len vtedy, ak to vyplýva z jeho ďalších ustanovení, z ustanovení pracovnoprávnych predpisov a z uzavretej dohody.

 

Publikované: 30.07.2020 / Aktualizované: 03.10.2022 HoreTlačiť