Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Ministerstvá a inštitúcie

Úrad vlády,Kancelária prezidenta, Národná rada Slovenskej republiky

 • Kancelária prezidenta SR - oficiálna stránka prezidenta a Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky - www.prezident.sk ,  www.prezident.sk/?kp-sr
 • Národná rada SR - oficiálna stránka Národnej rady Slovenskej republiky - www.nrsr.sk
 • Úrad vlády  SR - oficiálna stránka Úradu vlády Slovenskej republiky - www-8.vlada.gov.sk

Ministerstvá Slovenskej republiky

Ďalšie štátne orgány Slovenskej republiky

 • Fond národného majetku SR  (zabezpečuje prevod majetku štátu určeného na privatizáciu na neštátne subjekty) - www.natfund.gov.sk
 • Generálna prokuratúra SR -  www.genpro.gov.sk
 • Protimonopolný úrad SRwww.antimon.gov.sk
 • Najvyšší súd SRwww.nssr.gov.sk
 • Najvyšší kontrolný úrad SR -  www.controll.gov.sk
 • Národná banka Slovenska - www.nbs.sk 
 • Národný bezpečnostný úrad (ústredný orgán štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú službu a elektronický podpis) - www.nbusr.sk
 • Slovenská informačná službawww.sis.gov.sk
 • Správa štátnych hmotných rezerv SR - www.reserves.gov.sk
 • Štatistický úrad SRwww.statistics.sk
 • Štátna správa - portál o slovenskej verejnej správe - www.statnasprava.sk
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra SR - www.geodesy.gov.sk 
 • Úrad jadrového dozoru SR (dohľad nad jadrovou bezpečnosťou) - www.ujd.gov.sk
 • Úrad na ochranu osobných údajov -  www.dataprotection.gov.sk
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ústredný orgán štátnej správy na tvorbu a udržiavanie dôveryhodných nástrojov infraštruktúry kvality pre konkurencieschopné podnikateľské prostredie) - www.unms.sk
 • Úrad pre štátnu službu SRwww.upss.sk
 • Ústavný súd SRwww.concourt.sk
 • Ústredný portál verejnej správy - verejný informačný portál vlády SR, informácie, tlačivá jedotlivých rezortov - portal.gov.sk
 • Verejný ochránca práv (nezávislý orgán SR na ochranu základných práv a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci,...) - www.vop.gov.sk

Iné inštitúcie Slovenskej republiky

Ambasády a veľvyslanectvá

 

Európska únia

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 07.01.2009 / Aktualizované: 09.12.2010 HoreTlačiť