Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Cezhraničné programy

Cezhraničné programy PSK v programovacom období 2007 - 2013

V EÚ dlhodobo fungujú programy zamerané na medziregionálnu spoluprácu v prihraničí i širšom území členských krajín. V rokoch 2007 - 2013 má Slovensko pozdĺž svojich hraníc 5 programov cezhraničnej spolupráce - Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR, Program cezhraničnej spolupráce SR-AT, Program cezhraničnej spolupráce SR-PL, Program cezhraničnej spolupráce SR-MR, Program ENPI  HU-SR-RO-UA. Nadnárodnú spoluprácu zastrešujú ďalšie dva programy - Central Europe 2007 - 2013 a Southeast Europe 2007 - 2013. Pre medziregionálnu celoeurópsku spoluprácu je tu program INTERREG IVC. Ďalším podporným programom pre cezhraničnú a územnú spoluprácu je program INTERACT II.

Európska územná spolupráca je novým samostatným cieľom kohéznej politiky EÚ. Vychádza zo skúseností regionálnej spolupráce v rámci iniciatív Spoločenstva INTERREG a programov cezhraničnej spolupráce (CBC). Jej cieľom je dosiahnutie vyrovnanej integrácie rôznych území EÚ prostredníctvom podpory spolupráce regionóv.  

V rámci tretieho cieľa "Európska teritoriálna spolupráca" sa má dosiahnuť posilnenie:

 • cezhraničnej spolupráce prostredníctvom spoločných miestnych a regionálnych iniciatív,
 • transnacionálnej spolupráce s cieľom integrovaného územného rozvoja,
 • interregionálnej spolupráce a výmeny skúseností.

Subjekty z prešovského kraja majú možnosť z hľadiska územnej oprávnenosti čerpať zdroje EÚ z troch programov cezhraničnej spolupráce:

Aktuálne výzvy

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Oddelenie komunikácie a propagácie
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

E-mail: hovorca@psk.sk

Mgr. Daša Jeleňová

Kancelária predsedu PSK, oddelenie komunikácie
tlačový hovorca PSK, vedúca oddelenia
dasa.jelenova@psk.sk
tel: 051/7081 135, +421 904 832 004
miestnosť: 150 I. poschodie

    

Rýchle odkazy

Užitočné odkazy

 

Newsletter Prešovského samosprávneho kraja prihláste sa na odber

 

Publikované: 23.05.2016 / Aktualizované: 23.05.2016 HoreTlačiť