Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

Dôležitý oznam!

Práve sa nachádzate na starom webovom sídle Prešovského samosprávneho kraja po-kraj.sk, ktorý slúži na archívne účely.

Všetky aktuálne informácie nájdete na novej adrese: www.psk.sk
 

 

 
Späť

Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko 2021 - 2027

Program Interreg Poľsko - Slovensko Spolufinancovaný Európskou úniou

Interreg PL SK 2021 -2027 malé projekty 

 

Polish Program Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 -  w języku polskim

Wersja słowacka (SK) Informácie o programe v slovenskom jazyku

Dňa 26. septembra 2022 schválila Európska komisia (EK) Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko na roky 2021-2027!

Poľsko-slovenské pohraničie je jedinečný región s veľkým potenciálom. Máte nápady, ako ho lepšie prepojiť, zatraktívniť pre turistov a urobiť ekologickejším? Využite prostriedky z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021–2027 a poďme spoločne zmeniť pohraničie.

Poslaním programu je podporovať poľsko-slovenskú spoluprácu na oboch stranách hranice. Pozrite si film a zistite, aké sú kľúčové predpoklady Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021–2027:

Propagačné video programu Interreg Poľsko - Slovensko

Aktuálne informácie k Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021 – 2027.

Fond malých projektov (FMP)

Prešovský samosprávny kraj je jedným zo subjektov, ktorý realizuje projekt Fondu malých projektov (FMP) v priorite 4., špecifického cieľa 2 Budovanie vzájomnej dôvery, najmä propagáciou akcií typu „ľudia ľuďom“.

Projekt je financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko – Slovensko 2021–2027.

Názov projektu:

Spoločne v pohraničí

Zdroje financovania:

Finančný príspevok z EFRR: 3 878 594 €, Štátny rozpočet SR: 581 789,10 €

Krátky opis projektu: 

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom realizácie malých projektov integrácia prihraničných oblastí a zlepšenie kvality života obyvateľov programového územia. Zároveň sa prehĺbením cezhraničnej spolupráce umožní miestnym komunitám užší kontakt a vzájomné pochopenie svojich zvykov, sociálnych a kultúrnych rozdielov. Malé projekty budú odpoveďou na výzvy a problémy miestnej komunity. V súvislosti s hlavným cieľom sú v projekte stanovené aj tieto špecifické ciele:

 • Zlepšenie kvality života obyvateľov pohraničia,
 • Posilnenie sociálnej integrácie obyvateľov pohraničia.

Realizácia malých projektov naplní stanovené ciele projektu a Programu, a to aktivitami zameranými na obyvateľov programového územia, ktoré umožnia budovať trvalé cezhraničné väzby a medziľudské vzťahy zapojením rôznych sociálnych skupín a tvorbou medzigeneračných vzťahov. Malé projekty budú zamerané na viaceré oblasti života, o.i. vzdelávanie, ekológiu, kultúru, umenie, šport, aktívny oddych, tradície, hospodársku spoluprácu v cezhraničnom meradle. Na realizáciu jednotlivých aktivít a úloh bol naplánovaný harmonogram projektu do 31.12.2027. Realizáciou úlohy "Riadenie malých projektov" bude zabezpečené naplnenie cieľa a naplánovaných ukazovateľov výstupov/výsledkov, čím sa zabezpečí aj cezhraničný charakter projektu. Prostredníctvom realizácie malých projektov budú naplnené ukazovatele výsledku:

 1. Organizácie zapojené do cezhraničnej spolupráce po dokončení projektu - 46 (počet organizácií)
 2. Účasti na spoločných cezhraničných akciách po dokončení projektu - 15 500 (počet osôb)

Aktuálne výzvy  - SK a PL

Expert hodnotenia - Priorita 4 - prvá výzva

27.10.2023 Výzva - expert kvalitatívneho hodnotenia pre malé projekty v rámci Priority 4. Spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi pohraničia Programu Interreg Poľsko – Slovensko  2021 – 2027

Expert oceny - prioritet 4

27.10.2023 Nabór na ekspertów do oceny jakościowej małych projektów (Priorytet 4.) w programie Interreg Polska – Słowacja 2021-2027

Súvisiace odkazy

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
051/7081 572 

    

Aktuálne výzvy

        

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

Publikované: 14.12.2021 / Aktualizované: 13.11.2023 HoreTlačiť