Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapa stránkyTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

O programe

logo programu HUSKROUA - Hungary - Slovakia - Romania - Ukraine

 

Program cezhraničnej spolupráce Maďarsko - Slovensko - Rumunskuo - Ukrajina ENI (HUSKROUA - ENI 2014-2020)

V roku 2014 sa Nástroj európskeho susedstva a partnerstva (ENPI) zmenil na Nástroj európskeho susedstva (ENI), s 15 programami cezhraničnej spolupráce na vonkajšej hranici EÚ a jedným z týchto programov je aj ENI HUSKROUA.

Cieľom programu je zintenzívnenie spolupráce medzi regiónmi Zakarpatia, Ivano-Frankovskou a Černivetskou oblasťami s oprávnenými územiami členských štátov EÚ.

Na Programovej úrovni (HUSKROUA) 

 • Zvýšenie alokácie zo 68,6 milión € (ENPI) na 78,9 milióna € (ENI).
 • Nezmenené programové územie.
 • Zmena legislatívy - žiaden PRAG, avšak nové nariadenia EK v platnosti (Nariadenie EK 897/2014).
 • Zmeny v programovom tematickom prístupe - prioty

Priority programu

Priorita 1: Ekonomický a sociálny rozvoj

 • Podpora miestnej kultúry a zachovanie historického dedičstva (TO 3)

Priority 2: Zlepšenie kvality životného prostredia

 • Ochrana životného prostredia, zmiernenie vplyvov klimatických zmien a prispôsobenie sa im (TO6)

Priority 3: Zvýšenie efektívnosti na hraniciach

 • Zlepšenie prístupnosti regiónov, rozvoj udržateľných a voči klimatickým zmenám odolných dopravných a komunikačných sietí a systémov (TO7)

Priority 4: Podpora spolupráce Ľudia ľuďom

 • Spoločné výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany (TO 8)

 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor projektového riadenia 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
051/7081 572 

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 20.10.2017 / Aktualizované: 22.05.2023 HoreTlačiť