Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

III. výzva na predkladanie návrhov HUSKROUA ENI 2014-2020

 

logo programu HUSKROUA - Hungary - Slovakia - Romania - Ukraine

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného program ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020

Znenie výzvy

Dňa 14. novembra 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu v Maďarsku, ako riadiaci orgán Programu cezhraničnej spolupráce ENI HU-SK-RO-UA 2014 - 2020 v spolupráci s Národnými orgánmi: Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Ministerstvom regionálneho rozvoja a turizmu Rumunska a Ministerstvom hospodárstva a obchodu Ukrajiny vyhlásili tretiu výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok.

 

Príručka pre žiadateľov v rámci 3. výzvy (v slovenskom jazyku) - PDF (794 kB)

 

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014-2020

 

Alokácie finančných prostriedkov na výzvu 

Alokácia finančných prostriedkov na III. výzvu je 17,3 miliónov eur v nasledovných prioritách programu:

Tematický cieľ: 3 Podpora miestnej kultúry a zachovanie historického dedičstva

 • Priorita 1: Podpora miestnej kultúry a historického dedičstva spolu s funkciami cestovného ruchu

Tematický cieľ: 6 Ochrana životného prostredia, zmiernenie vplyvov klimatických zmien a prispôsobenie sa im

 • Priorita 6.1: Trvalo udržateľné využívanie životného prostredia na prihraničnom území

Tematický cieľ: 7 Zlepšenie prístupnosti regiónov, rozvoj udržateľných a voči klimatickým zmenám odolných dopravných a komunikačných sietí a systémov

 • Priorita 7.1: Rozvoj dopravnej infraštruktúry za účelom zlepšenia mobility osôb a tovaru

Tematický cieľ: 8 Spoločné výzvy v oblasti bezpečnosti a ochrany

 • Priorita 8.1: Podpora spoločných aktivít zameraných na predchádzanie prírodným a človekom spôsobeným katastrofám, podpora spoločného postupu v mimoriadnych situáciách
 • Priorita 8.2: Podpora rozvoja zdravia

Doba trvania projektov

 • Plánovaná doba trvania implementácie projektu nebude kratšia než 12 mesiacov a nepresiahne 24 mesiacov.

Trvanie výzvy

Od 14. novembra 2019 do 27. februára 2020 (14.00 SEČ).

Bližšie informácie

Všetky potrebné informácie o aktuálnej výzve, vrátane oprávnenej oblasti, pravidiel oprávnenosti a pravidiel predkladania, ako aj informácie o procese výberu, formulára žiadosti a ostatnými nevyhnutnými dokumentami sú k dispozícii na stránke Programu https://huskroua-cbc.eu/calls/3rd-call-for-proposals 

Pracovným jazykom programu je angličtina, z tohto dôvodu sa projekty predkladajú v anglickom jazyku.

Podrobné informácie o zverejnených výzvach nájdete na: https://huskroua-cbc.eu/calls.

Kontakt

V prípade otázok kontaktujte:

Jana Kičurová

Regionálne zastúpenie Programu ENI v PSK
Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IV. podlažie
Tel. kontakt: +421 51 7081 543
Email: jana.kicurova@vucpo.sk

 

Adam Kamenský

programový manažér
Spoločný technický sekretariát v Budapešti
H-1053 Budapest, Szép u. 2., III. poschodie
Tel. kontakt: +36 1 457 5516
Email: kamensky.adam@huskroua-cbc.eu

Alebo emailom kontaktovať v anglickom jazyku na info@huskroua-cbc.eu

 

Publikované: 25.10.2017 / Aktualizované: 10.02.2020 HoreTlačiť