Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Výzva na predkladanie žiadostí na obsadenie pozície regionálneho experta – Branch Office

logo programu HUSKROUA - Hungary - Slovakia - Romania - Ukraine

Výzva na predkladanie žiadostí na obsadenie pozície regionálneho experta – Branch Office (HUSKROUA - ENI CBC 2014-2020)

Spoločný technický sekretariát vyhlásil dňa 18.12.2019 výzvu na predkladanie žiadostí na obsadenie pozície regionálneho experta – Branch Office v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina ENI 2014-2020 (HUSKROUA - ENI CBC 2014-2020) pre pobočku  so sídlom na Úrade Prešovského samosprávneho kraja.

 

Bližšie informácie

Cieľom tejto výzvy je nájsť a vybrať kvalifikovaného a skúseného odborníka, ktorý bude pôsobiť v regionálnom zastúpení Programu na Slovensku v Prešovskom samosprávnom kraji. Vybraný expert sa bude podieľať na zabezpečovaní informačných aktivít, monitoringu projektov a plnení ďalších operatívnych úloh realizovaných v rámci Programu HU-SK-RO-UA ENI CBC 2014 - 2020.

Záujemca musí prostredníctvom e-mailu predložiť nasledujúce dokumenty:

 • životopis s fotografiou v anglickom jazyku (v európskom formáte dostupnom na http://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae),
 • motivačný list v anglickom jazyku,
 • doklady o vzdelaní, profesionálnych skúsenostiach a jazykových znalostiach v štátnom jazyku (len oskenované kópie).

Všetky relevantné informácie a podmienky požadovaného výberového konania sú uvedené v príslušnom linku v anglickom jazyku:

Uzávierka

Uzávierka výzvy na zasielanie žiadostí je 16. januára 2020. 

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 01.02.2018 / Aktualizované: 09.01.2020 HoreTlačiť