Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Archív aktualít

  logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

Archív infomrácií a oznamov v rámci programu PL - SK 2014 -2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

 

Rok 2016

Informácia pre prijímateľov finančných prostriedkov NFM - s účinnosťou od 1.11.2015 bol zákonom č. 252/2015 Z. z. novelizovaný zákon NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonov. Zjednodušene povedané, novelou zákona sa pri prijímateľoch, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona zvýšil finančný limit pre zákazky, ktoré nie sú nadlimitné ani podlimitné. Túto zmenu sa Národný kontaktný bod rozhodol transponovať aj do Príručky pre prijímateľa a partnera. Dodatok k príručke nerozširuje povinnosti prijímateľov nad rámec povinností stanovených v projektovej zmluve, konkludentný súhlas prijímateľov so zmenou príručky sa preto nevyžaduje.

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 16.10.2009 / Aktualizované: 30.06.2020 HoreTlačiť