Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

II.výzva os 3 KER

Výzva

 

Znenie výzvy

 

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.Prostriedky sú určené na realizáciu mikroprojektov v rámci :

 • Prioritnej osi 3. Rozvoj cezhraničného vzdelávania a celoživotného vzdelávania.

Typy mikroprojektov

 • Spoločný mikroprojekt – výška financovania: min. 2 000 EUR max. 100 000 EUR maximálna celková hodnota rozpočtu: 140 000 EUR
 • Individuálny mikroprojekt - výška financovania: min. 2 000 EUR max. 50 000 EUR maximálna celková hodnota rozpočtu: 70 000 EUR

Oblasť podpory pre realizáciu mikroprojektov

Prešovský samosprávny kraj

 • okres Snina, okres Humenné, okres Stropkov, okres Medzilaborce, okres Svidník, okres Vranov nad Topľou, okres Prešov, okres Sabinov

Karpatský euroregión (PL)

 • krośnieńský subregión: jasielský okres, krośnieńský okres, sanocký okres, leský okres, brzozowský okres, bieszczadský okres,
 • przemyský subregión: przemyský okres, lubaczowský okres, przeworský okres, jarosławský okres,
 • rešovský subregión: rešovský okres a mesto Rešov.

Alokácie finačných prostriedkov na výzvu

 • Prešovský samosprávny kraj  – 84 749,42 EUR

Trvanie výzvy

Od 14. januára 2019 do 14. marca 2019 do 15:00.

Forma predkladania žiadostí

Miesto predkladanie žiadostí

Miesto predkladania papierových verzií žiadostí:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničných a iných programov EÚ
Námestie mieru 2
080 01 Prešov


Rozhoduje dátum a čas podania papierovej verzie žiadosti na podateľni PSK!

Bližšie informácie

Bližšie informácie v dokumetoch k výzve:

Dokumenty na stiahnutie k danej výzve
Názov súboru Formát Aktualizácia
Úplne znenie výzvy KER PDF (240 kB) 14.01.2019

Príručka pre mikroprijímateľa s prílohami KER - aktuálne verzie

HTML

14.01.2019
VZOR žiadosti (vyplnenie v tlačenej podobe) - formulár vo formáte PDF, ktorý sa bude vypĺňať v generátore (v poľskom a slovenskom jazyku) PDF (648 kB) 14.01.2019
VZOR žiadosti (vyplnenie v elektronickej podobe),  ktorý sa bude vypĺňať v generátore, môžete si ho predpripraviť elektronicky v počítači ODT (108 kB) 14.01.2019
Návod na vyplnenie žiadosti (generátor) PDF (681 kB) 14.01.2019
Prílohy k žiadosti o FP (na stiahnutie) ZIP (1,3 MB) 14.01.2019
Prílohy k žiadosti o FP v poľskom jazyku - odkaz na stránku Karpatský euroregión HTML 14.01.2019
Programový dokument PDF (1,22 MB) 14.01.2019
Príručka pre prijímateľov s prílohami - odkaz na stránku Programu - aktuálne verzie HTML 14.01.2019
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 PDF (2,2 MB) 14.01.2019
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 PDF (1,01 MB) 14.01.2019

 

Vyhľadávanie partnera

Kontakt

V prípade otázok kontaktujte:

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničných a iných programov EÚ

Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
tel: +421 51 7081 528
www.po-kraj.sk

PhDr. Andrea Kmecová

poverená vedením oddelenia
e-mail: andrea.kmecova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 526
miestnosť: 414 IV. posch.

Mgr. Lucia Mačupová

e-mail: lucia.macupova(at)vucpo.sk
tel: 051/7081 525
miestnosť: 415A IV. posch.

Výzva vyhlásená partnerom

 

Publikované: 14.1.2019 / Aktualizované: 22.01.2019 HoreTlačiť