Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
 • Anglická verzia
 • Nemecká verzia
 • Francúzska verzia
 • Poľska verzia
 • Ruská verzia
 • Maďarská verzia
 • Ukrajinská verzia
 • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Školenia Interreg V-A - mikroprojekty

Školenia pre potenciálnych žiadateľov Interreg V-A - mikroprojekty

Individuálne konzultácie k realizácii mikroprojektov (prioritná os 3)

Informačný seminár realizovaný formou osobnej konzultácie k realizácii mikroprojektov a k podávaniu Správ o postupe realizácie mikroprojektu pre žiadateľov z 3. výzvy v partnerstve s Karpatským euroregiónom a Zväzkom Euroregión „Tatry” bude prebiehať v mesiaci február 2020.

Školenie 22.5.2019 - Informačný seminár k III. výzve

Prioritná os 3: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.

Pre subjekty z oprávneného územia Prešovského samosprávneho kraja:

 • (v partnerstve s Karpatským euroregiónom, Poľsko, PL) okres Snina, Humenné, Stropkov, Medzilaborce, Svidník, Vranov nad Topľou, Prešov, Sabinov.

3. výzva mikroprojekty os 3 - PSK-Karpaty

 • (v partnerstve so Zväzkom Euroregión "Tatry", PL) Stará Ľubovňa, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves.

3. výzva mikroprojekty os 3 - PSK-TATRY-ŽSK

Prezentácia zo školenia

Školenie 9.4.2019 - Informačný seminár k III. výzve

Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

 • pre subjekty z oprávneného územia Prešovského samosprávneho kraja: okres Snina, Humenné, Stropkov, Medzilaborce, Svidník, Vranov nad Topľou, Prešov, Sabinov.

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom dňa 1.4.2019 vyhlásuje III. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty.

Prezentácia zo školenia

 

Školenie 26.2.2019 - Informačný seminár k III. výzve

 

Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

 • pre subjekty z oprávneného územia Prešovského samosprávneho kraja: Stará Ľubovňa, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Spišská Nová Ves.

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” a Žilinským samosprávnym krajom dňa 1.2.2019 vyhlásil III. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty. Bližšie informácie k výzve - III. výzva mikroprojekty PSK-Tatry-ŽSK.

Prezentácia zo školenia

Školenie 31.1.2019 - Informačný seminár k II. výzve

Prioritná os 3: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.

 • pre subjekty z oprávneného územia Prešovského samosprávneho kraja: okres Snina, Humenné, Stropkov, Medzilaborce, Svidník, Vranov nad Topľou, Prešov, Sabinov.

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom dňa 14.1.2019 vyhlásil II. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty. Bližšie informácie k výzve - II. výzva mikroprojekty PSK-Karpaty.

Prezentácie zo školenia

 

Školenie 19.9.2018 - Informačný seminár k II. výzve

Prioritná os 3: Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania.

 • pre subjekty z oprávneného územia Prešovského samosprávneho kraja: okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” a Žilinským samosprávnym krajom dňa 3.9.2018 vyhlásil II. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty. Bližšie informácie k výzve - II. výzva mikroprojekty PSK-Tatry-ŽSK.

Prezentácie zo školenia

Školenie 13.7.2018 - Informačný seminár k realizácii mikroprojektov

Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

 • pre subjekty z oprávneného územia Prešovského samosprávneho kraja:

(Karpaty) okres Snina, okres Humenné, okres Stropkov, okres Medzilaborce, okres Svidník, okres Vranov nad Topľou, okres Prešov, okres Sabinov

(Tatry) okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves

Prezentácie zo školenia:

Školenie 4.10. 2017 - Informačný seminár k II. výzve - Karpaty

Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

 • pre subjekty z oprávneného územia Prešovského samosprávneho kraja: okres Snina, okres Humenné, okres Stropkov, okres Medzilaborce, okres Svidník, okres Vranov nad Topľou, okres Prešov, okres Sabinov

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s Karpatským euroregiónom dňa 5.9.2017 vyhlásil II. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty. Bližšie informácie k výzve -II. výzva mikroprojekty Karpaty.

Prezentácie zo školenia

Prezentácie na stiahnutie zo dňa 3.4.2017:

 

Školenie 18. 7. 2017 - Informačný seminár k implementácii mikroprojektov

 • pre spoločné mikroprojekty partnerov z oprávneného územia Prešovského samosprávneho kraja (v partnerstve: Karpatský euroregión (PL), Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL))

  Prezentácie zo školenia

  Prezentácie na stiahnutie zo dňa 18.7.2017:

 • Prezentácia oprávnenosti - PDF (376,9 kB)
 • Prezentácia generátor - implementácia PDF (496,48 kB)

Školenie 29. 6. 2017 - Informačný seminár k implementácii mikroprojektov

 • pre individuálne mikroprojekty partnerov z oprávneného územia Prešovského samosprávneho kraja (v partnerstve: Karpatský euroregión (PL), Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL))

Školenie 27. 4. 2017 - Informačný seminár k II. výzve

Prioritná os 1: Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.

 • pre subjekty z oprávneného územia Prešovského samosprávneho kraja: okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci so Zväzkom Euroregión „Tatry” a Žilinským samosprávnym krajom dňa 3.4.2017 vyhlásil II. výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty. Bližšie informácie k výzve -II. výzva mikroprojekty PSK-Tatry-ŽSK.

Prezentácie zo školenia

Prezentácie na stiahnutie zo dňa 3.4.2017:

Školenie 19. 7. 2016 - Informačný seminár

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil dňa 30.6.2016 dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Bližšie informácie ohľadom organizovaných informačných seminárov:

Prešovský samosprávny kraj:

 • okres Snina, okres Humenné, okres Stropkov, okres Medzilaborce, okres Svidník, okres Vranov nad Topľou, okres Prešov, okres Sabinov,

Karpatský euroregión (PL):

 • krośnieńský subregión: jasielský okres, krośnieńský okres, sanocký okres, leský okres, brzozowský okres, bieszczadský okres,
 • przemyský subregión: przemyský okres, lubaczowský okres, przeworský okres, jarosławský okres,
 • rešovský subregión: rešovský okres a mesto Rešov.

Prezentácie zo školenia

Prezentácie na stiahnutie zo dňa 19.7.2016:

Školenie 21. 7. 2016 - Informačný seminár

Prešovský samosprávny kraj:

 • okres Stará Ľubovňa, okres Bardejov, okres Kežmarok, okres Levoča, okres Poprad, okres Spišská Nová Ves (Košický kraj),

Žilinský samosprávny kraj:

 • okres Dolný Kubín, okres Tvrdošín, okres Ružomberok, okres Liptovský Mikuláš,

Zväzok Euroregión „Tatry“ (PL):

 • nowosądecký subregión: gorlický okres, limanowský okres, nowosądecký okres, nowotarský okres, tatrzańský okres, mesto s postavením okresu Nowy Sącz,
 • osvienčimský subregión: chrzanowský okres, olkuský okres,
 • krakovský subregión: myślenický okres s vylúčením obce Pcim.

 

Publikované: 04.05.2017 / Aktualizované: 04.02.2020 HoreTlačiť