Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475
  • Anglická verzia
  • Nemecká verzia
  • Francúzska verzia
  • Poľska verzia
  • Ruská verzia
  • Maďarská verzia
  • Ukrajinská verzia
  • Rusínska verzia
Textová verziaMapaTlačiť Odoslať RSS logo stránky youtubelogo portálu Twitterlogo portálu Facebook

 

 
Späť

Strešné projekty

  logo programu - Interreg Poľsko - Slovensko PL-SK

Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Projekt, ktorý realizujú vedúci partner (VP) a partneri strešného projektu (PSP) v rámci programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko, a ktorý je založený na implementácii mikroprojektov podľa zásad ustanovených v zmluve o poskytnutí finančného príspevku v rámci I. alebo III. prioritnej osi programu.

Prešovský samosprávny kraj ako partner strešného projektu figuruje ako partner v rámci 4 štyroch strešných projektov.

Kontakt

Ing. Mária Tuptová - maria.tuptova@vucpo.sk; tel: 051/7081 529

Ing. Jana Kičurová - jana.kičurova@vucpo.sk; tel: 051/7081 543

Kontakty

Prešovský samosprávny kraj
Odbor cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov

Sekretariát:
tel.:
051 / 70 81 528, fax: 051 / 70 81 520

    

HUSKROUA ENI Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - Ukrajina 2014 - 2020

    

 logo PL-SK Interreg Poľsko - Slovensko

 

 

Publikované: 24.05.2016 / Aktualizované: 09.04.2021 HoreTlačiť